Brudzeń Duży, 10 czerwca 2020 r.

O. RGR.ZP.271.6.2020

 Zamawiający:

Gmina Brudzeń Duży

09-414 Brudzeń Duży

tel./fax (...)24 260 42 81

http:/ www.brudzen.pl

e-mail: ug_brudzen@interia

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

ZAWIADOMIENIE   O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                     OFERTY

Zamawiający: Gmina Brudzeń Duży, 09-414 Brudzeń Duży w Płocku informuje,

że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego do 30 000 EURO, dotyczącym  dostawy  laptopów dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży w ramach realizacji projektu grantowego p.n. zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego wybrana została do realizacji zamówienia  oferta, którą złożył  wykonawca:

 ALLTECH s. . Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09 - 407 Płock.

I. Do upływu terminu składania ofert złożono: 1  ofertę.

Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa

brutto

Liczba otrzymanych punktów w kryterium CENA = 100 %

1.

ALLTECH s.j. Zdzisław Pająk, Artuch Pająk

Ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

 

         42 907,32

 

          100

 

II. Oferty odrzucone  – brak ofert odrzuconych.

III. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi  kryteriami oceny ofert: CENA – 100%. W kryterium tym  Wykonawca mógł maksymalnie otrzymać 100 punktów.

III. Zamawiający przewiduje zawrzeć umowę w zakresie udzielenia  zamówienia – nie wcześniej niż  w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym.

                                                                                        Zatwierdził:

Wójt  Gminy

                                                                            Andrzej Dwojnych

                                                        

Otrzymują:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne, rozwiązanie polegające na dodaniu do zaoferowanego notebooka dodatkowego konwertera umożliwiającego wyprowadzenie złącza RJ-45? Biorąc pod uwagę najnowsze trendy, gdzie renomowani producenci decydują się wyłącznie na komunikację bezprzewodową jako standard urządzeń mobilnych, a tam gdzie jest taka potrzeba umożliwiają połączenia kablowe z wykorzystaniem przejściówek i adapterów do RJ-45, zwracamy się z prośbą jak powyżej. Umożliwi to zaoferowanie sprzętu większej liczbie producentów, nie wykluczając nikogo. Powyższa prośba stoi w zgodzie ze stanowiskiem Ministerstwa Cyfryzacji oraz UZP.

ODP: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RGR.ZP.271.7.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę  laptopów dla  szkół z trenu Gminy Brudzeń Duży.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy – Prawa zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Gmina Brudzeń Duży

Adres:  09 - 414 Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2

 tel./fax 24 260 - 42 - 81

 e - mail: bosszem@wp.pl

 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.       Zamawiający zwraca się z prośbą o złożenie  oferty cenowej na dostawę  i uruchomienie  laptopów dla szkół  podstawowych z terenu Gminy Brudzeń Duży: Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu i Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu.

2.       Rodzaj zamówienia: dostawa

3.       Przedmiot zamówienia –  17 laptopów  wraz z uruchomieniem.

Przedmiotem zamówienia jest , dostawa dla  szkół podstawowych z terenu Gminy Brudzeń Duży laptopów wraz z montażem.

Wszystkie poniżej wykazane  pozycje zawierają minimalne/maksymalne  parametry wyposażenia.

 

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

1.    

Komputer

W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numerr katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji u producenta komputera.

2.    

Ekran

Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare- rozdzielczość: FHD 1920x1080, 220nits

3.    

Obudowa

Obudowa wyposażona w zawiasy metalowe. Kąt otwarcia matrycy min.170 stopni. W obudowę wbudowane co najmniej 2 diody sygnalizujące stan naładowania akumulatora oraz pracę dysku twardego lub stan pracy komputera.

4.    

Chipset

Dostosowany do zaoferowanego procesora

5.    

Płyta główna

Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. Płyta główna i konstrukcja laptopa wspierająca konfiguracje dwu dyskową SSD M.2+ HDD 2,5’’.

6.    

Procesor

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych klasy x86, min. Intel Core i3 minimum 8 generacji -i3-8130U lub nowszej generacji. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu.

7.    

Pamięć operacyjna

Min 8GB z możliwością rozbudowy do 12GB, rodzaj pamięci DDR4, 2133MHz.

Pamięci RAM działające w trybie dual channel.

8.    

Dysk twardy

Min 256GB M.2 PCIe NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość rozbudowy do konfiguracji dwudyskowej w oparciu o dysk M.2 SSD oraz 2,5”. Zatoka 2,5” gotowa do dołożenia dysku twardego.

Nie dopuszcza się dysków z pamięciami QLC.

9.    

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci.

10.  

Audio/Video

Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo min 2x 1.5W, wbudowany mikrofon, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute), wbudowana kamera internetowa

11.  

Porty/złącza

2xUSB 3.0, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, HDMI, czytnik kart multimedialnych (min SD/SDXC/MMC). Dedykowany przycisk umożliwiający odtworzenie systemu z partycji recovery.

12.  

Klawiatura

Klawiatura, układ US odporna na zalanie. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym.

13.  

WiFi

Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC

14.  

Bluetooth

Wbudowany moduł Bluetooth 4.2

15.  

Bateria

Bateria – min. 2 ogniwa, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 330 minut. Czas pracy na baterii potwierdzony w teście MobileMark® 2014 (MobileMark 2014 Battery Life) – należy dostarczyć wyniki w formatach FDR (Full Disclosure Report ) i PDF programu MobileMark® 2014 lub kartę katalogową produktu potwierdzającą czas pracy na zasilaniu bateryjnym.

16.  

Zasilacz

Zasilacz zewnętrzny max 45W

17.  

BIOS 

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.
Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji:
- wersji BIOS
- nr seryjnym komputera

- ilości pamięci RAM

- typie procesora

   

Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności:

 

-       Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku

-       Możliwość ustawienia hasła Administratora oraz użytkownika

-       Możliwość ustawienia kolejności bootowania

-       Możliwość włączania/wyłączania WiFi

-       Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji

 

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

 

18.  

Certyfikaty i standardy

-       Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

-        ENERGY STAR min. 6.1

-       Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

-       Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

19.  

Waga/Wymiary

Waga urządzenia z baterią podstawową max 2kg, grubość notebooka nieprzekraczająca 21mm

 

20.  

Szyfrowanie

Komputer wyposażony w moduł TPM 2.0

21.  

System operacyjny

Windows 10 Pro 64 w polskiej wersji językowej. Zainstalowany fabrycznie na dysku.

22.  

Gwarancja

24 miesiące

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

23.  

Wsparcie techniczne producenta

- możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu

- możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji

- możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego

- Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

24.  

Słuchawki

zestaw słuchawkowy obu uszny, nauszny, przewodowy z połączeniem USB, przycisk wyciszania fizyczny na przewodzie lub w mikrofonie , mikrofon na pałąku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie p.n. ”zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

 

 

4.      Wskazanie materiałów przy użyciu parametrów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli w dokumentacji, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, który charakteryzuje produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego wykonawcę  materiałów lub odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wart. 30 ust.1 pkt 2 i ust.3 PZP zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych spełniających co najmniej te same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Dostawca ma obowiązek wskazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają parametry techniczne i wymagania jakościowe określone przez zamawiającego. W szczególności, klauzula o ofertach równoważnych nie uprawnia wykonawcy do złożenia oferty odmiennej niż stanowi to opis przedmiotu zamówienia, w zakresie w jakim nie odwołuje się on do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt.  Wszystkie materiały objęte dostawą powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się na gotowy produkt nie może być wcześniej używana.

 

Wymagania funkcjonalno techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:

 

5.       Dostarczone sprzęty spełniają następujące warunki:

1) posiadają dokumenty wymagane przepisami prawa potwierdzające posiadanie CE (deklaracja zgodności  lub certyfikaty CE);

2)komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;

3) są fabrycznie nowe ( wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich:

4) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzony w języku polskim;

5) posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta i dostawcę  wymagany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Gwarancja zapewnia bezpłatny serwis techniczny  oraz wsparcie metodyczne. Wymaga się , by okres gwarancji liczony był od daty zakończenia realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego transportu wszelkich elementów,  stanowiących wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji.

 

6.    Dostawa,  uruchomienie.

 

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń do szkoły we wskazane miejsce, zainstalować i uruchomić urządzenia. Dostawca dostarczy  urządzenia do Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym w ilości 7 szt ,Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu - 6 szt i Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu - 4 szt,

 

Zadanie p.n. ”zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

 

 

 

1.      uruchomienie  we wskazanej  przez dyrektora szkoły sali,

2.     dostawa sprzętu do szkoły musi zostać potwierdzona na oryginale faktury lub innego dokumentu, np. Wz, podpisem dyrektora szkoły.

 

III.                WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

  1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
  2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
  3. Wymagania wobec Wykonawcy:

1)      Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

2)      Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

3)      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

4)      Profesjonalna realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie wszelkimi obowiązującymi  przepisami prawa, dotyczącymi przedmiotu zamówienia w momencie realizacji zamówienia.

5)      nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 12 - 23 PZP

 

IV.                OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2.       Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału (załącznik nr 1  Formularz oferty), w postaci łącznej ceny za realizację przedmiotu zamówienia.

3.       Cena oferty, zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, ma być wyrażona w PLN jako cena brutto oferty(łącznie z należnym podatkiem VAT), stanowiąc ryczałtową kwotę za całość zadania.

4.       W cenę należy wliczyć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty podatku, dostawy, uruchomienia i  itp.

5.       Wartość przedmiotu umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację  za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki  podatku VAT według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.

6.       Oferent do oferty powinien dołączyć  aktualny opis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.       Oferent do oferty powinien dołączyć oświadczenie na załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

8.Dokumenty potwierdzające realizacje   zamówień publicznych o takim samym charakterze w okresie  ostatnich  trzech lat.

 

 

Zadanie p.n. ”zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

V.                  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres: Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2, 09 - 414 Brudzeń Duży (pok. Nr 7) -  do dnia 10 czerwca 2020r. do godz. 11.00 (decyduje data wpływu), opatrzoną opisem „Oferta cenowa na dostawę laptopów”- nie otwierać do dnia 10 czerwca  2020 r. do godz. 11.00.

Decyduje data wpływu oferty do zamawiającego. Oferty niekompletne, zawierające błędy oraz niezgodne

 z opisem przedmiotu zamówienia i/ lub innymi wymaganiami zamawiającego zostaną odrzucone.

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku , gdy Wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie, wyjaśnienia  będą na tyle ogólne i niewystarczające, że uniemożliwią zamawiającemu ich merytoryczną ocenę, oferta zostanie odrzucona.

4. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

VI.                TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie  14 dni od dnia podpisania umowy.

VII.              KRYTERIA WYBORU  I  OCENY  OFERTY

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie jedynego  kryterium:
Cena – 100% za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia. Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty.

2. Oferent składa ofertę na cały przedmiot zamówienia. Cena brutto może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.

3. Cena podana w ofercie będzie cena ostateczną.

4. Rozliczenie między zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.  Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jednokrotnego uzupełnienia oferty.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury postępowania zapytania ofertowego i prawo do niewyłonienia żadnego z Wykonawców  bez podania przyczyny.

8. W przypadku, gdy kilku Wykonawców złoży ofertę z taką samą najniższą ceną, Zamawiający poprosi tylko tych Wykonawców o złożenie ofert dodatkowych.

 

VIII.            INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1 . O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pocztą i na stronie internetowej.

2. Odbiór przedmiotu  zamówienia uważa się za dokonany z chwilą podpisania przez zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru.

3.  Z wykonawcą zamówienia zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi  załącznik nr 3

    do niniejszego zapytania.

 

 

 

 

Zadanie p.n. ”zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

4.       W przypadku pojawienia się podczas odbioru uzasadnionych wątpliwości co do jakości dostawy, zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności zamawiający ma prawo wyznaczenia terminu usunięcia usterek. Po jego bezskutecznym upływie zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od zamówienia bez żadnych konsekwencji.

 

IX.                DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Elżbieta Mrozowska - Kierownik Biura Obsługi Szkół Samorządowych

 w Brudzeniu Dużym, tel. 24 260 - 42 - 81 w poniedziałki  od 9.00 do 17.00, w pozostałe dni od 7.30

 do 15.30.,  adres e-mail : bosszem@wp.pl ; telefon: 24 260 42 81.

 

 

 

                                                                                                                             Podpisał :

 Wójt Gminy

Andrzej Dwojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie p.n. ”zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

OFERTA

Nazwa Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………........................................

Adres Oferenta: ……………………………………………………………………………………………………………….....................................

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………………...............

Numer telefonu/faksu: ………………………………….…………………………………...............................................................................

adres e-mail: ………………………………….………………………………………......................................................

 

odpowiadając na zapytanie na dostawę  i uruchomienie laptopów  w ramach realizacji projektu grantowego  pn. zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej  Sieci  Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na podstawie umowy o powierzenie grantu Nr 594/2020 z dnia 20.04.2020r.

 

1.       Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena brutto:.....................................................................zł, w tym:

Cena netto:......................................................................zł

Podatek VAT....................................................................zł.

Uwaga!  Podane wyżej wartości powinny być tożsame z wartościami wyliczonymi  w wierszu  1  poniższej tabeli.

 

Słownie:...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Zadanie p.n. ”zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

 

Lp.

Nazwa komponentu/

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Ilość

sztuk

Cena jednostko-wa

Wartość

netto

Wartość VAT

Wartość

 brutto

1.

Laptopy

17

 

 

 

 

1.

Komputery - w ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji u producenta komputera

 

2.

Ekran- matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare- rozdzielczość: FHD 1920x1080, 220nits

 

3.

Obudowa- obudowa wyposażona w zawiasy metalowe. Kąt otwarcia matrycy min.170 stopni. W obudowę wbudowane co najmniej 2 diody sygnalizujące stan naładowania akumulatora oraz pracę dysku twardego lub stan pracy komputera.

 

4.

Chipset - dostosowany do zaoferowanego procesora

 

5.

Płyta główna - zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. Płyta główna i konstrukcja laptopa wspierająca konfiguracje dwu dyskową SSD M.2+ HDD 2,5’’.

.

6.

Procesor- procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych klasy x86, min. Intel Core i3 minimum 8 generacji -i3-8130U lub nowszej generacji. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu.

 

7.

Pamięć operacyjna- min 8GB z możliwością rozbudowy do 12GB, rodzaj pamięci DDR4, 2133MHz.

Pamięci RAM działające w trybie dual channel.

 

8.

Dysk twardy- Min 256GB M.2 PCIe NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość rozbudowy do konfiguracji dwudyskowej w oparciu o dysk M.2 SSD oraz 2,5”. Zatoka 2,5” gotowa do dołożenia dysku twardego.

Nie dopuszcza się dysków z pamięciami QLC.

 

9.

Karta graficzna- zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci.

 

10.

Audio/Video-Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo min 2x 1.5W, wbudowany mikrofon, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute), wbudowana kamera internetowa

 

11.

Porty/złącza-2xUSB 3.0, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, HDMI, czytnik kart multimedialnych (min SD/SDXC/MMC). Dedykowany przycisk umożliwiający odtworzenie systemu z partycji recovery.

 

12.

Klawiatura- Klawiatura, układ US odporna na zalanie. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym.

 

13.

WiFi - Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC

 

14.

Bluetooth- Wbudowany moduł Bluetooth 4.2

 

15.

Bateria- Bateria – min. 2 ogniwa, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 330 minut. Czas pracy na baterii potwierdzony w teście MobileMark® 2014 (MobileMark 2014 Battery Life) – należy dostarczyć wyniki w formatach FDR (Full Disclosure Report ) i PDF programu MobileMark® 2014 lub kartę katalogową produktu potwierdzającą czas pracy na zasilaniu bateryjnym.

 

16.

Zasilacz- Zasilacz zewnętrzny max 45W

 

17.

BIOS  - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.
Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji:
- wersji BIOS
- nr seryjnym komputera

- ilości pamięci RAM

- typie procesora

   

Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności:

-       Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku

-       Możliwość ustawienia hasła Administratora oraz użytkownika

-       Możliwość ustawienia kolejności bootowania

-       Możliwość włączania/wyłączania WiFi

-       Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

 

   

 

18.

-       Certyfikaty i standardy-Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

-         ENERGY STAR min. 6.1

-       Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

-        

19.

Waga/wymiary- urządzenia z baterią podstawową max 2kg, grubość notebooka nieprzekraczająca 21mm

 

 

 

 

 

20.

Szyfrowanie -Komputer wyposażony w moduł TPM 2.0

 

21.

System operacyjny- Windows 10 Pro 64 w polskiej wersji językowej. Zainstalowany fabrycznie na dysku.

 

22.

Gwarancja-24 miesiące, oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

 

 

23.

Wsparcie techniczne producenta-- możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu

- możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji

- możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego

- Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

 

24.

Słuchawki- zestaw słuchawkowy obu uszny, nauszny, przewodowy z połączeniem USB, przycisk wyciszania fizyczny na przewodzie lub w mikrofonie , mikrofon na pałąku

 

2. Deklaruję  ponadto  termin  wykonania  zamówienia  zgodnie  z  zapisami  podanymi w zapytaniu ofertowym.

3. Zaoferowany sprzęt spełnia  wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji technicznej  wymienionej w ofercie.

4.Oświadczam, że uczestnicząc w procedurze wyboru wykonawcy na realizację niniejszego zapytania:

-      zaoferowany sprzęt spełnia  wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji technicznej 

 -      cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

 -  spełniam warunki udziału w postępowaniu i wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu  ofertowym,

-       uznaję się za związanego treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

-       znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnej

        z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

-       posiadam wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami

        zdolnymi do wykonania  zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu

        ofertowym,

-       zrealizuję przedmiot umowy w terminie  14  dni od  dnia podpisania umowy.

 

…………………………………......                                                                                        ….................................................................          

(Data i miejsce)                                                                                                  (Pieczęć i podpis/y  oferenta)

 

 

 

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

 

 

…………………………………........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       …...................................................................................       

(Data i miejsce)                                                                                                  (Pieczęć i podpis/y  oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie p.n. ”zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

 

                                               Oświadczenie  wykonawcy

 

 

 

Na potrzeby postępowania  o  udzielenie zamówienia  publicznego  pn.  na dostawę, i uruchomienie  laptopów dla szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży  oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu i nie podlegam wykluczeniu z postępowania.

 

 

 

 

 

 

…………………………………........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       …...................................................................................       

(Data i miejsce)                                                                                                  (Pieczęć i podpis/y  oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie p.n. ”zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdala

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

UMOWA Nr 271....2020

 

zawarta .............................................. r. w  Brudzeniu Dużym, pomiędzy: Gminą Brudzeń Duży, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Wójta Gminy Pana  Andrzeja Dwojnycha, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, a firmą  ............................................................................................... zwanym  w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..............................................................................................................w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę i uruchomienie laptopów  dla szkól z terenu Gminy Brudzeń Duży w ramach realizacji projektu grantowego  pn.zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na podstawie  umowy 594/2020 z dnia 20.04.2020r.,  zrealizowanego w trybie zapytania ofertowego  – została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem umowy jest dostawa i uruchomienie laptopów dla szkól z terenu Gminy Brudzeń Duży w ramach realizacji projektu grantowego  pn. zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na podstawie  umowy 594/2020 z dnia 20. 04. 2020r. zgodnie

 z ofertą z dnia ................................................,  wraz z fakturą i specyfikacją techniczną sprzętu.

 

§ 2.

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionego towaru w cenie  zamówienia t.j.

 w wysokości:........................................ słownie: ..................................................................................................................................................,

 w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

2.Dostawca dostarcza laptopy dla  szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży : Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym- 7 szt, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu -6 szt i Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu – 4 szt, w ramach realizacji projektu grantowego  pn. zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na podstawie  umowy 594/2020  z dnia 20. 04. 2020r. zgodnie ze złożonym przez zamawiającego zamówieniem przedstawionym  w zapytaniu ofertowym, zawierające wszystkie komponenty, we własnej obudowie, nieregenerowane,  jednorodne i jednolite w konfiguracji,  w ramach każdej części opisu przedmiotu zamówienia.

3. Dostawca dostarcza sprzęt kompletnie okablowany niezbędny do uruchomienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości konfigurowania sprzętu przy pomocy elementów zewnętrznych.

5. Dostarczony sprzęt  spełnia  następujące warunki:

1) posiadają  dokumenty wymagane przepisami prawa potwierdzające posiadanie CE (deklaracja zgodności  lub certyfikaty CE);

2) są fabrycznie nowe ( wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

4) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania,  sporządzono

w języku polskim;

5.W momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania.

6. Reklamacje składane przez Zamawiającego będą rozpatrywane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

 

Zadanie p.n. ”zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

7. O  stwierdzonych wadach dostarczonego  sprzętu, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie, potwierdzając powyższy fakt pisemnie, w terminie 3 dni od daty ich  wykrycia.

8. Dostarczenie przedmiotu dostawy wolnego od wad nastąpi na koszt Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia rozpatrzenia.

9. Za dostarczony sprzęt  ustala się okres gwarancji nie krótszy niż  24 miesiące -   od daty przekazania.

10. Dostawca dostarcza sprzęt zastępczy na okres naprawy.

 

§ 3.

 

1. Wartość przedmiotu umowy   została określona na podstawie oferty, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.

2. W cenie zawarte są wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby szkoły, według zasad przyjętych w niniejszej umowie.

 

§ 4.

 

1. Zmawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem, w terminie 14 dni od daty zrealizowania przedmiotu zamówienia i prawidłowego wystawienia faktur odrębnych dla każdej szkoły wraz ze specyfikacją techniczną sprzętu odrębną dla każdej szkoły, na konto wskazane w treści faktury.

2. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego.

3. W przypadku nie dokonania płatności przez Zamawiającego w wyznaczonym w umowie terminie, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

           § 5.

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

a) w wysokości 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z  powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej winy lub woli,

b) za zwłokę powyżej 5 dni w realizacji dostawy w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż do kwoty wskazanej w  pkt.1,

c) za zwłokę w dostawie przedmiotu dostawy wolnego od wad w wysokości 2% wartości towarów dostarczonych z wadami, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na dostarczenie towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych, nie więcej niż do kwoty wskazanej w  pkt.1.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń uzupełniających w przypadku, gdy szkoda z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę naliczonych kar umownych.

         § 6

 

1.Zamawiajacy ma prawo odstąpić od umowy gdy:

a) wykonawca nie dostarczy całości zamówionego towaru a zwłoka przekracza 7 dni,

b) Wykonawca dopuścił się  trzydniowej zwłoki w rozpoznaniu reklamacji lub w dostarczeniu przedmiotu dostawy wolnego od wad (§ 2 ust.9).

2. Wyżej wymienione okoliczności uzasadniają naliczenie kary umownej z §5 ust.1 lit. a.

3. Kary umowne z § 5 ust,1 lit. b, c, mogą być naliczane za okres od chwili powstania uprawnienia do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku określonym w ust. 1 lit b niniejszego paragrafu dopuszcza się odstąpienie od umowy w części.

 

§ 7.

 

1. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, powierzyć realizacji umowy innemu wykonawcy.

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody obu stron oraz formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

 

 

Zadanie p.n. ”zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

 

 

                                                                                                              § 8

3. W sprawach nieuregulowanych przedmiotową umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonaniem niniejszej umowy. W przypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym.

§ 9

 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, natomiast dwa  egzemplarze dla Zamawiającego.

 

 

 

 

.................................................................                             .....................................................

(podpis zamawiającego)                                                          (podpis oferenta)

 

 

 

 

 

Zadanie p.n. ”zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-03 14:24:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-10 12:24:50
  • Liczba odsłon: 1267
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4605315]

przewiń do góry