Wybory samorządowe 2018

 

 


 


 

 

Mapa wyborów - wyniki do sejmiku wojewódzkiego, rady powiatu,Wyniki wyborów samorządowych 2018 na WójtaWyniki wyborów samorządowych 2018 do Rady Gminy

 

Uchwały o powołaniu przewodniczącego


Uchwały o powołaniu zastępcy przewodniczącego

 

  Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na wójta

 

  Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychPostawnowienie 272/2018 Komisarza Wyborczego w Płocku I

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Brudzeniu Dużym

o przyznanych numerach list kandydatów


Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Brudzeniu Dużym

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom komitetów

 

 


INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Płocku I

z dnia 25 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Brudzeń Duży obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Płocku I informuje, co następuje:

 

§ 1

W dniu 27.09 2018 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Brudzeń Duży odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 8

§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Płocku I

 

Edyta Dzielińska


             Gminna Komisji Wyborcza

                    w Brudzeniu Dużym

 tel. 24 360 47 06

 

          Przyjmowanie lista kandydatów na radnych

                 

 

 

         W dniach 11 – 15 września / wtorek- piątek /

 - dyżury członków komisji pełnione są w godz. 10 00 - 15 00  

 

    w budynku gminnym tzw. "Agronomówka",

 

     ul Dobrzynska 9 w Brudzeniu Dużym.

 

obwieszczenie_okw_17-09-2018.doc
 
  238/18 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania.doc
 

 

W dniach od 6 września do 21 września 2018 roku przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy Brudzeń Duży w godzinach pracy urzędu.

 

  OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Brudzeń Duży
o granicach okręgów wyborczych

 

  Kalendarz Wyborczy

 

Pismo KBW

 

Komunikat Komisarzy Wyborczych

 

Uchwała w sprawie podziału gminy Brudzeń Duży na obwody głosowania, ustalenia ich granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zał nr1

Zał nr2

Uzasadnienie

Zał do uzasadnienia

 

---

 

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Brudzeń Duży na obwody głosowania, ustalenia ich granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

---

 

ZARZĄDZENIE Nr 91
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

 

 ---


Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Brudzeń Duży na okręgi wyborcze

---
Do 14 marca Dyrektor Delegatury KBW w Płocku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.   w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

Zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w gminach powiatów: gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żyrardowskiego oraz w mieście Płock należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku , ul. Kolegialna 15, pok. 226 w godzinach urzędowania (7.30 - 15.30) lub przesłać drogą pocztową na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Plocku, ul. Kolegialana 15, 09-402 Płock do dnia 14 marca 2018 r. W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

"WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ"

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-26 09:11:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-22 11:37:18
  • Liczba odsłon: 2020
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411163]

przewiń do góry