Urząd Gminy Brudzeń Duży informuje

 

II termin składania wniosków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przypada na miesiąc sierpień 2023 r.  

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien przedstawić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

• w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 litrów za ha użytków rolnych i 40 litrów za 1 DJP bydła;

• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego   w 2023 r. w ilości 40 litrów za 1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 litry za 1 szt. świń.

 

W II terminie składania wniosków stawka zwrotu podatku wynosi:

• 2 zł za 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu  z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

• 2 zł za 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie

• 1,20 zł za 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie, owce,  kozy i konie.

 

W II terminie wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. (pok.5)

 

W II terminie 2023 roku zwrot akcyzy przysługuje także hodowcom bydła, świń, owiec, kóz i koni.  Do składanego wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec i kóz, oraz o liczbie świń, a także oświadczenie o liczbie koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta , w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku, tj. za 2022 rok.

 

Do wniosku należy dołączyć wypełnione formularze informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Wniosek 1 Grunty + bydło

Wniosek świnie, owce, kozy, konie 2

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2 Konie

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Oliwkowska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-07-07 15:17:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Oliwkowska Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-26 12:06:16
  • Liczba odsłon: 169
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4605296]

przewiń do góry