WYNIKI Konkursu Plastycznego propagującego profilaktykę Uzależnień

pt. NIE NAMAWIAJ ! organizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzeniu Dużym


KATEGORIA : SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I-III


1. Amelia Żuchlińska kl. II - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sikorzu ;

2. Jakub Sujka kl. II - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sikorzu;

3. Aleksandra Romanowska kl. IIIb - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym.


KATEGORIA : SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI


1. Patrycja Bentlewska kl. IVa - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym ;

2. Natalia Wiśniewska kl. VI - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sikorzu;

3. Kinga Tomaszewska  kl. V - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sikorzu.


KATEGORIA : GIMNAZJUM


1. Agnieszka Moderacka kl. I - Zespół Szkół  w Siecieniu ;

2. Paweł Gronkowski kl. Ia - Gimnazjum w Brudzeniu Dużym;

3. Zuzanna Żebrowska  kl. I -  Zespół Szkół w Siecieniu .

Gratulujemy  Zwycięzcom  !!!

Dziękujemy  wszystkim uczestnikom za zainteresowanie i udział w konkursie.


Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w Pierwszy Dzień Wiosny tj. w dniu 21 marca 2014 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym.
**************************************************************************************************


Regulamin Konkursu Plastycznego propagującego profilaktykę Uzależnień

pt. NIE NAMAWIAJ !

1. Organizatorem konkursu jest :

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzeniu Dużym

2. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych w kategoriach:  klas I-III , uczniów klas IV – VI oraz uczniów Gimnazjów z terenu gminy Brudzeń Duży.

3. Celem konkursu jest propagowanie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, a zwłaszcza uświadomienie problemu namawiania młodszych do spożywania alkoholu  przez starszych kolegów i koleżanki, a nawet członków rodziny. Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu. Popularyzacja działań profilaktycznych,  twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

4. Zgłoszeniem do konkursu jest dostarczenie organizatorom pracy plastycznej spełniającej

następujące kryteria:

- praca biorąca udział w konkursie ma mieć formę plakatu podejmującego profilaktykę uzależnień dot. hasła kampanii : NIE NAMAWIAJ !,

- wielkość pracy A4- A3, technika plastyczna -  dowolna,

- każda praca powinna być podpisana (imię, nazwisko, miejscowość lub szkoła i klasa, telefon),

- każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

- praca biorąca udział w Konkursie musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie

5. Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatorów konkursu. Zastrzegamy sobie prawo do ich prezentacji i wykorzystania w celach promocyjnych.

6. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzeniu Dużym ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży Tel. 024/260-40-81 wew. 43

w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2014 r.  

Osoba do kontaktu – Sekretarz GKRPA – Katarzyna Wrześniewska – Kamińska – Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, I  Piętro   pok. Nr 17

7. Planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu: 05 marca 2014 r.

Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni w Konkursie zostaną poinformowani o werdykcie jury oraz o terminie wręczenia nagród i wyróżnień za pośrednictwem poczty lub telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie

Prace wybrane i nagrodzone przez komisję zostaną wydane drukiem oraz umieszczone m.in. w:  sklepach i szkołach na terenie gminy Brudzeń Duży.

W Konkursie przewidziano  nagrody i wyróżnienia rzeczowe, za które nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Prace konkursowe będą oceniane przez co najmniej czteroosobowe Jury Konkursu, którego skład zostanie podany do publicznej wiadomości . Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

 Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ugbrudzenduzy.bip.org.pl   w zakładce Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zapraszamy do udziału !!! 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wrześniewska Katarzyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-10 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-13 14:23:44
  • Liczba odsłon: 1451
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411337]

przewiń do góry