Program Ochrony Środowiska

Uchwała w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brudzeń Duży na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2029

 

 

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Brudzeń Duży
z dnia 7 września 2022 r.
o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla gminy
Brudzeń Duży na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2029” wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

PROGNOZA

PROGRAM

 

 

 

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Data utworzenia komunikatu śr., 02/01/2019 - 15:14

 

 

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz nowe stawki opłaty ryczałtowej dla nieruchomości rekreacyjnych.

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

 (bez względu na położenie nieruchomości)

SEGREGUJĘ

NIE SEGREGUJĘ

14,00 zł

(miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość)

 

28,00 zł
(miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość)

 

NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNE

SERGREGUJĘ

NIE SEGREGUJĘ

275,00 zł

(za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)

550,00 zł
(za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)

 

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE – stawki za pojemniki

pojemność

segregacja

zmieszane

120 l

20 zł

80 zł

240 l

55 zł

110 zł

660 l

90 zł

180 zł

1100 l

110 zł

220 zł

 

Od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowe stawki opłaty ryczałtowej
dla nieruchomości rekreacyjnych.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi musi odzwierciedlać realne koszty gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem mas odbieranych od mieszkańców odpadów komunalnych. Wpływ na wzrost stawki opłaty ma także znaczna podwyżka  opłaty marszałkowskiej za umieszczenie odpadów na składowisku (z 24,15 zł w roku 2017 do 170 zł w roku 2019 r., co przekłada się na kwotę 430,00 zł brutto, tylko za zagospodarowanie odpadów zmieszanych). Do wzrostu cen przyczynia się ponadto wzrost stawek za przyjęcie odpadów segregowanych na instalacji. Ze względu na duże zanieczyszczenie odpadów segregowanych, wiele instalacji podwyższyło ceny za przyjmowanie odpadów opakowaniowych lub odmawia ich przyjęcia. 

 

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI ZMIENIAJĄCEJ DLA KAŻDEGO WŁAŚCICELA  NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

W związku z powyższymi zmianami oraz stosownie do  art. 6 m ust. 2. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) każdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (tj. do dnia 15 stycznia 2019 r). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Nową deklarację należy złożyć w Biurze ZGRP w Płocku, ul. Zglenickiego 42, podczas dyżuru pracowników ZGRP w Państwa Urzędzie Gminy (harmonogram dyżurów dostępny jest na stronie www.odpady.zgrp.pl w zakładce Dyżury w Gminach ) lub wysłać pocztą na adres Biura ZGRP (druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie www.odpady.zgrp.pl w zakładce „ Druki do pobrania” ).

UWAGA:  NIEZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY W OKREŚLONYM USTAWOWO TERMINIE, O KTÓRYM MOWA POWYŻEJ MOŻE POWODOWAĆ UTRUDNIENIA W ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH!

 

KONTAKT do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego

ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock (Budynek S), e-mail: zgrp@zgrp.pl , tel.: 24 366 03 00, fax.: 24 366 03 05.

Portal odpadowy: www.odpady.zgrp.pl .   Biuletyn Informacji Publicznej: www.zgrp.bip.org.pl .

Zespół obsługi właścicieli nieruchomości: tel. 24 366 03 02 wew. 1 – zgłaszanie dzikich wysypisk , tel. 24 366 03 07 wew. 1 – reklamacje ws. braku odbioru/pojemniki; tel. 24 366 04 22 wew. 3 informacje na temat systemu; tel. 24 366 03 08 wew. 3 –   deklaracje i korekty nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe Zespół controlingu i monitoringu systemu GO:
tel.24 366 04 26, e-mail:
odpady@zgrp.pl – dot. kodów kreskowych. Zespół windykacji GO: tel. 24 366 03 04 wew. 1 –  ws. windykacji oraz egzekucji należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,
tel. 24 366 03 06 wew. 5 – księgowość, opłaty.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-06-21 14:15:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-05 14:52:13
  • Liczba odsłon: 3710
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4605302]

przewiń do góry