Formularz wyszukiwania w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
kod TERYT TERC
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
nr karty/rok znak sprawy rodzaj nazwa temat obszar (TERYT)
22/2022 nie dotyczy wnioski o wydanie decyzji Wniosek na usunięcie drzew z pasa drogowego drogi powiatowej ochrona zwierząt oraz roślin 1419032
21/2022 RGR.OŚ.6131.76.2022 decyzje Decyzja/Zezwolenie na usunięcie drzew ochrona zwierząt oraz roślin 1419032
20/2022 RGR.OŚ.6131.59.2022 decyzje Decyzja/Zezwolenie na usunięcie drzew ochrona zwierząt oraz roślin 1419032
19/2022 nie dotyczy raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Aneks do raportu oddziaływania na środowisko inne 1419032
18/2022 nie dotyczy wnioski o wydanie decyzji wniosek na usunięcie drzew ochrona zwierząt oraz roślin 1419032
17/2022 RGR.OŚ.6131.45.2022 decyzje Decyzja/Zezwolenie na usunięcie drzew ochrona zwierząt oraz roślin 1419032
16/2022 nie dotyczy projekty polityk, strategii, planów lub programów Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismo znak: PPIS/ZNS/4500/12/EJ/473/2022 inne 1419032
15/2022 nie dotyczy wnioski o wydanie decyzji Wniosek na usunięcie drzew ochrona zwierząt oraz roślin 1419032
14/2022 nie dotyczy wnioski o wydanie decyzji Wniosek na usunięcie drzew ochrona zwierząt oraz roślin 1419032
13/2022 RGR.PP.6721.1.2022 prognozy oddziaływania na środowisko Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismo znak: WOOŚ-III.411.33.2022.JD inne 1419032

[Liczba odsłon: 4383854]

przewiń do góry