Brudzeń Duży, 25 stycznia 2022 r.

Zamawiający:

Gmina Brudzeń Duży

09-414 Brudzeń Duży

tel./fax (...)24 3604738

http:/ www.brudzen.pl

e-mail: ug_brudzen@interia

 

 

 

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

ZAWIADOMIENIE   O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Zamawiający: Gmina Brudzeń Duży, 09 - 414 Brudzeń Duży w Płocku informuje,

że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego do 30 000 EURO, dotyczącym  Dostawy opału na paletach: ekogroszku i pelletu dla  Szkoły Podstawowej w Bruszeniu Dużym wraz z rozładunkiem   wybrana została do realizacji zamówienia  oferta, którą złożył  Wykonawca  j. n .

 „Węglopasz”  Sp. z o.o. 60- 648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6

 

Do upływu terminu składania ofert złożono: 2 oferty.

 

I. Zestawienie złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena ofertowa

brutto

Liczba otrzymanych punktów w kryterium:

 CENA = 60 %

Termin dostawy

         = 40%

1.

„Węglopasz”  Sp. z o.o. 60- 648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6

68 763,15

             60,00

40

2.

PSB BUDOMAT Sp. Z o. o. 09 – 400 Płock, ul. Dobrzyńska 62d

 

 

69 285,00

 

 

            59,55

 

40

 

 

II. Oferty odrzucone: brak

 

III. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi  kryteriami oceny ofert: CENA – 60%, w kryterium tym  Wykonawca mógł maksymalnie otrzymać 60 punktów i termin dostawy 40%, w kryterium tym Wykonawca mógł maksymalnie otrzymać 40 punktów. Maksymalnie Wykonawca mógł otrzymać 100 punktów.

IV. Zamawiający przewiduje zawrzeć umowę w zakresie udzielenia  zamówienia – nie wcześniej niż  w terminie 5 dni od  dnia przesłania zawiadomienia.

 

                                                                                                 Zatwierdził:

Wójt Gminy

Andrzej Dwojnych

 

 

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1 - Formularz ofertowy

zał. nr 2 - Wzór umowy

 

Termin składania ofert 01.12.2021 do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 01.12.2021 o godz. 10:30

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Oliwkowska Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-11-23 14:33:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-26 13:21:59
  • Liczba odsłon: 560
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411142]

przewiń do góry