Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
394 Budowa sieci wodociągowej w m. Sikórz Oliwkowska Elżbieta 2022-12-15
389 Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo Kowalska Edyta 2022-09-30
392 Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - Etap II Oliwkowska Elżbieta 2022-09-19
391 Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - Etap I Oliwkowska Elżbieta 2022-09-19
381 Budowa sieci wodociągowej w m. Brudzeń Duży, Gmina Brudzeń Duży Oliwkowska Elżbieta 2022-09-02
390 Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół w Płocku wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2022/2023 Kowalska Edyta 2022-09-01
383 Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w lata 2017-2020 Etap II w zakresie wykonania. Zadania nr 4: Przebudowa SUW roboty budowlane Oliwkowska Elżbieta 2022-08-22
386 Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy - Etap I Sieczkowski Piotr 2022-08-19
384 Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w lata 2017-2020 - Etap II w zakresie wykonania zadania pn: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Sikórz Oliwkowska Elżbieta 2022-07-29
382 Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa w Brudzeniu Dużym oraz montaż zbiornika retencyjnego Oliwkowska Elżbieta 2022-07-29
379 Zakup samochodu dla OSP Sikórz Oliwkowska Elżbieta 2022-06-10
354 Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w lata 2017-2020 Etap II w zakresie wykonania Zadania nr 1 - Budowa studni głębinowej nr 5 Oliwkowska Elżbieta 2022-06-07
351 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Brudzeń Duży Oliwkowska Elżbieta 2022-06-07
374 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu i budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu Oliwkowska Elżbieta 2022-04-05
375 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w m. Brudzeń Duży Oliwkowska Elżbieta 2022-04-05
371 Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym Oliwkowska Elżbieta 2022-04-04
377 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siecień Oliwkowska Elżbieta 2022-04-04
372 Dostawa oleju opałowego dla Urzędu oraz Szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży Oliwkowska Elżbieta 2022-02-22
365 Dostawa kruszyw i pospółki żwirowej z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży Oliwkowska Elżbieta 2022-01-21
368 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń Duży Oliwkowska Elżbieta 2022-01-21
361 Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo, gm. Brudzeń Duży Oliwkowska Elżbieta 2021-09-26
358 Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w lata 2017-2020 Etap II- w zakresie wykonania: Zadania nr 2: Przebudowa SUW - wykonanie nowego układu technologicznego, Zadania nr 3: Przebudowa SUW - wykonanie rurociągów technologicznych zewnętrznych, zbiornik retencyjny Oliwkowska Elżbieta 2021-09-26
364 Dowóz niepełnosprawnej uczennicy do szkoły wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2021/2022 Sieczkowski Piotr 2021-09-26
360 Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego Oliwkowska Elżbieta 2021-09-26
337 Dostawa oleju opałowego Sieczkowski Piotr 2020-02-07
330 Zakup biletów dla uczniów na dowożenie i opiekę nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolmnym 2019/2020 Sieczkowski Piotr 2019-06-28
328 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Karwosieki Cholewice Sieczkowski Piotr 2019-06-06
327 Dostawa kruszyw do remontów dróg dla gminy Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2019-04-29
325 Dostawa oleju opalowego dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2019-03-05
323 Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Główinie – utworzenie lokali socjalnych na potrzeby mieszkańców gminy – w zakresie wykonania zaplecza dla klubu sportowego Sieczkowski Piotr 2018-11-16
320 Rozbudowa drogi gminnej w m. Turza Mała 2 Sieczkowski Piotr 2018-09-24
316 Zakup biletów dla uczniów na dowożenie i opiekę nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2018/2019 Sieczkowski Piotr 2018-08-22
317 Dowożenie niepełnosprawnej uczennicy do szkoły i opieka nad tą uczennicą w czasie przewozu Sieczkowski Piotr 2018-08-22
314 Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Sieczkowski Piotr 2018-05-07
313 Dostawa kruszyw do remontów dróg dla gminy Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2018-04-13
311 Dostawa oleju opałowego Sieczkowski Piotr 2018-01-19
310 Budowa drogi gminnej klasy L nr 290335W Uniejewo-Cierszewo Sieczkowski Piotr 2017-11-10
306 Sprzedaż biletów dla uczniów na dowożenie i opiekę nad tymi uczniami Sieczkowski Piotr 2017-08-31
305 Dowożenie niepełnosprawnej uczennicy do szkoły i opieka nad tą uczennicą Sieczkowski Piotr 2017-08-31
308 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Więcławice Sieczkowski Piotr 2017-08-24
309 Przebudowa Budynku Zespołu Szkół w Siecieniu w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego Sieczkowski Piotr 2017-08-23
307 Rozbudowa drogi gminnej od km 1+400 do km 1+758.10 w miejscowości Żerniki i Robertowo Sieczkowski Piotr 2017-08-23
301 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego Sieczkowski Piotr 2017-07-12
296 Dostawa kruszywa Sieczkowski Piotr 2017-06-07
300 Przebudowa Budynku Zespołu Szkół w Siecieniu w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego Sieczkowski Piotr 2017-06-06
293 Dostawa oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży i Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym. Sieczkowski Piotr 2017-02-10
292 Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami Sieczkowski Piotr 2017-01-12
289 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ :Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sikórz gm. Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2016-08-23
287 Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2016-08-10
288 Dowożenie niepełnosprawnych uczennic do szkół i opieka nad tymi uczennicami w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017 Sieczkowski Piotr 2016-08-10
285 Budowa dróg gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Dużym. Sieczkowski Piotr 2016-07-08
284 Remont drogi gminnej Biskupice - Siecień Sieczkowski Piotr 2016-05-24
283 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki Sieczkowski Piotr 2016-05-24
282 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Siecieniu Sieczkowski Piotr 2016-04-20
281 Dostawa miału węglowego i ekogroszku dla Szkoły Sieczkowski Piotr 2016-03-02
277 Dostawa oleju opałowego do szkół Sieczkowski Piotr 2016-01-28
272 Dowożenie niepełnosprawnego ucznia do szkoły i opieka nad tym uczniem w czasie przewozu w roku szkolnym 2015/2016. Sieczkowski Piotr 2015-09-21
271 Dowożenie niepełnosprawnej uczennicy do szkoły i opieka nad tą uczennicą w czasie przewozu w roku szkolnym 2015/2016. Sieczkowski Piotr 2015-09-21
270 Dowożenie uczniów do szkół i opieka nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2015/2016. Sieczkowski Piotr 2015-07-24
269 Dostawa kruszyw do remontów dróg dla gminy Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2015-07-02
260 Dostawa oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży i dla Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym Sieczkowski Piotr 2015-01-15
257 Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym - Etap II - Budowa boiska wielofunkcyjnego. Sieczkowski Piotr 2014-11-04
254 Brudzeń Duży: Przebudowa drogi gminnej w m. Krzyżanowo Sieczkowski Piotr 2014-10-08
256 Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rokicie gm. Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2014-10-08
255 Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. Sieczkowski Piotr 2014-10-03
251 Dowożenie uczniów do szkół Sieczkowski Piotr 2014-08-28
253 Dowożenie niepełnosprawnej uczennicy do szkoły i opieka nad tą uczennicą w czasie przewozu w roku szkolnym 2014/2015 Sieczkowski Piotr 2014-08-28
252 Dowożenie niepełnosprawnego ucznia do szkoły i opieka nad tym uczniem w czasie przewozu w roku szkolnym 2014/2015 Sieczkowski Piotr 2014-08-28
250 Budowa drogi gminnej - ulicy Wspólnej w Brudzeniu Dużym Administrator 2014-07-08
238 Wykonanie usługi w zakresie zarządzania i administrowania, obsługi, bieżącego utrzymania, eksploatacji i konserwacji gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie zbiorczego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży. Administrator 2014-03-07
241 Dostawa miału węglowego i ekogroszku Administrator 2014-03-05
239 na dostawę oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży i dla Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym Administrator 2014-01-23
236 Budowa drogi gminnej w m.Robertowo od km 0+000 do km 0+527,60 Administrator 2013-11-05
234 Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik przy drodze powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - Sobowo - dr. woj. Nr 562 w miejscowości Brudzeń Duży Administrator 2013-10-11
232 Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - edukacyjnych w ramach projektu pn. Nauka drogą do lepszego jutra. Administrator 2013-09-20
230 Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 10.226.392,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Administrator 2013-09-09
226 Dowożenie uczniów do szkół. Administrator 2013-08-12
229 Dowożenie niepełnosprawnego ucznia do szkoły i opieka nad tym uczniem w czasie przewozu w roku szkolnym 2013/2014. Administrator 2013-08-12
228 Dowożenie niepełnosprawnej uczennicy do szkoły i opieka nad tą uczennicą w czasie przewozu w roku szkolnym 2013/2014 Administrator 2013-08-12
227 Dostawy kruszyw do remontów dróg dla gminy Brudzeń Duży Administrator 2013-07-05
218 Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Brudzeń Duży - etap I Administrator 2013-04-02
219 Usługi świadczone w ramach projektu pt. Aktywna integracja w gminie Brudzeń Duży - w latach 2013-2014. Administrator 2013-04-02
214 Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego i ekogroszku do Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym, Szkoły Podstawowej w Myśliborzycach Małkiewicz Teresa 2013-03-07
210 Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego z napędem 4x4 dla OSP Administrator 2013-02-05
215 Rozbudowa budynku Urzędy Gminy w Brudzeniu Dużym - etap II - zamówienie dodatkowe Administrator 2013-02-05
211 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży i dla Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym Małkiewicz Teresa 2013-01-28
206 Świadczenie usługi transportu lokalnego na terenie gminy Brudzeń Duży Administrator 2012-10-17
190 Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Brudzeń Duży, szkół podstawowych: w Sikorzu, Brudzeniu Dużym, Siecieniu, Myśliborzycach oraz do gimnazjów: w Brudzeniu Dużym i Siecieniu oraz opieka nad tymi uczniami w czasie przewozu. Małkiewicz Teresa 2012-10-04
191 Przetarg nieograniczony na dowożenie niepełnosprawnego ucznia do szkoły i opiekę nad tym uczniem w czasie przewozu w roku szkolnym 2012/2013 Małkiewicz Teresa 2012-10-04
192 Przetarg nieograniczony na dowożenie niepełnosprawnej uczennicy do szkoły i opiekę nad tą uczennicą w czasie przewozu w roku szkolnym 2012/2013 Małkiewicz Teresa 2012-10-04
199 Świadczenie usług edukacyjnych - przedszkolnych polegających na prowadzeniu zajęć w ramach projektu - Przedszkole marzeń - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Brudzeń Duży Administrator 2012-09-26
200 Przetarg nieograniczony na doposażenie Szkoły Podstawowej w Sikorzu, Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym, Przedszkola Samorządowego w Brudzeniu Dużym. Małkiewicz Teresa 2012-09-24
198 Wybór kadry zarządzającej projektem „Przedszkole marzeń – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Brudzeń Duży” Administrator 2012-09-18
196 Udzielenie kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Administrator 2012-08-22
189 ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BRUDZENIU DUŻYM– ETAP II Administrator 2012-08-22
188 Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych na terenie Gminy Brudzeń Duży Małkiewicz Teresa 2012-08-16
187 Przebudowa i remont kotłowni zabytkowej części szkoły podstawowej i przedszkola w Brudzeniu Dużym Administrator 2012-07-02
182 Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych na terenie gminy Brudzeń Duży. Małkiewicz Teresa 2012-06-06
180 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Siecień – etap II Administrator 2012-04-16
179 Postępowanie ofertowe na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego Administrator 2012-03-20
178 Gmina Brudzeń Duży zaprasza do złożenia oferty na dostawę ekogroszku. Administrator 2012-02-20
174 Wyposażenie Przedszkola Administrator 2012-01-26
176 Gmina Brudzeń Duży zaprasza do złożenia oferty na dostawę oleju opałowego Ekoterm Plus Administrator 2012-01-25
173 Usługi świadczone przez personel projektu pn: Przedszkole - akademią wiedzy i umiejętności Sieczkowski Piotr 2011-12-08
167 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2011/2012 Sieczkowski Piotr 2011-11-17
168 Dostawa miału węglowego dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2011-11-14
161 Dowożenie niepełnosprawnej uczennicy do szkoły Sieczkowski Piotr 2011-08-01
162 Dowożenie niepełnosprawnego ucznia do szkoły Sieczkowski Piotr 2011-08-01
159 Dowożenie uczniów do szkół i opiekę nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2011/2012 Sieczkowski Piotr 2011-07-22
157 Dostawy kruszyw do remontów dróg Sieczkowski Piotr 2011-06-09
158 konkurs na stanowisko; Kierownika projektu "SEZAM WIELKICH MOŻLIWOŚCI" Sieczkowski Piotr 2011-05-30
154 Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego do szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży Małkiewicz Teresa 2011-02-09
155 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego Ekoterm Plus dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży i Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym. Sieczkowski Piotr 2011-02-04
151 Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę oleju opałowego Ekoterm Plus do szkół w Gminie Brudzeń Duży i dla Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym. Małkiewicz Teresa 2011-01-13
153 Przetarg nieograniczony na dostawę i sprzedaż miału węglowego do szkół w Gminie Brudzeń Duży. Małkiewicz Teresa 2010-12-09
148 Przetarg na dostawę kruszywa betonowego Sieczkowski Piotr 2010-11-23
135 Nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w Sobowie Sieczkowski Piotr 2010-11-02
150 Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę miału węglowego do szkół w Gminie Brudzeń Duży Małkiewicz Teresa 2010-10-26
142 Udzielenie kredytu w wysokości 4076000.00 zł. na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Sieczkowski Piotr 2010-10-15
145 Przetarg nieograniczony na odwiert studni Sieczkowski Piotr 2010-09-21
140 Przetarg na dowóz i opiekę uczniów w roku szkolnym 2010/2011 Sieczkowski Piotr 2010-08-23
123 Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Siecień Sieczkowski Piotr 2010-07-27
136 Przetarg na nadbudowę Urzędu Gminy w Brudzeniu Sieczkowski Piotr 2010-05-10
132 Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS dla szkół w Gminie Brudzeń Duży Małkiewicz Teresa 2010-01-26
127 Przetarg nieograniczony na wykonanie zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o poj. V=50m3 w m. Siecień Gm. Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2009-10-09
128 Udzielenie kredytu w wysokości 3.400.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 roku Sieczkowski Piotr 2009-10-06
126 Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia Gimnazjum w Brudzeniu Dużym i Szkoły Podstawowej w Sikorzu Małkiewicz Teresa 2009-10-02
116 Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach szkolnych na terenie gminy Brudzeń Duży Małkiewicz Teresa 2009-10-02
122 Przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w m. Siecień gm. Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2009-09-17
121 Nieograniczony przetarg na budowę sieci sanitarnej w m. Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2009-08-27
120 Przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów do szkół i opiekę nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2009/2010" Małkiewicz Teresa 2009-08-13
118 Nieograniczony przetarg na odwiert studni Sieczkowski Piotr 2009-07-23
119 Nieograniczony przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2009-07-23
117 Nieograniczony przetarg na budowę drogi gminnej relacji Turza Wielka - Wincentowo Sieczkowski Piotr 2009-07-16
114 Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej - budynek dworu w Brudzeniu Dużym Małkiewicz Teresa 2009-06-19
115 Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach szkolnych na terenie gminy Brudzeń Duży Małkiewicz Teresa 2009-06-19
106 Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę oleju opałowego Ekoterm Plus do Szkoły Podstawowej w Siecieniu i Gimnazjum w Brudzeniu Dużym Sieczkowski Piotr 2008-12-23
104 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej mieszkaniowo-usługowej położonej w miejscowości Brudzeń Duży nr 190/7 Sieczkowski Piotr 2008-11-19
103 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2008-11-14
102 Przetarg na sprzedaż i dostawę miału węglowego do szkół w Gminie Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2008-10-28
99 Przetarg nieograniczony na usługę bankową Sieczkowski Piotr 2008-10-28
74 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej , stanowiącej własność GMINY BRUDZEN DUŻY Sieczkowski Piotr 2008-09-18
98 Przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Brudzeń Duży w roku szkolnym 2008/2009 Radomska Ewa 2008-09-11
94 Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Brudzeniu Dużym Radomska Ewa 2008-06-02
95 Przetarg na przebudowę drogi gminnej Brudzeń Duży - Gorzechowo gm. Brudzeń Duży Radomska Ewa 2008-06-02
96 Przetarg na budowę drogi gminnej we wsi Żerniki, gm. Brudzeń Duży Radomska Ewa 2008-05-21
92 Przetarg nieograniczony na Budowę drogi gminnej relacji Turza Wielka-Wincentowo gm. Brudzeń Duży woj. mazowieckie Radomska Ewa 2008-04-25
93 Wynik zapytania o cenę Radomska Ewa 2008-04-23
89 Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sikorzu Radomska Ewa 2008-04-11
88 Przetarg na dostawę 2700 ton żużla na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brudzeń Duży Radomska Ewa 2008-03-12
91 Konkurs na prowadzenie klubu środowiskowego na terenie gminy Brudzeń Dużydla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych Radomska Ewa 2008-03-06
90 Konkurs na prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć sportowo-szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej oraz organizacji imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z ich udziałem Radomska Ewa 2008-03-05
86 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu Radomska Ewa 2007-12-20
87 Konkurs otwarty na prowadzenie dwóch klubów środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych Radomska Ewa 2007-11-29
83 Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Turza Mała Radomska Ewa 2007-11-29
84 Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS. Radomska Ewa 2007-11-16
81 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi w miejscowości Brudzeń Duży Radomska Ewa 2007-10-26
80 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Turza Mała Radomska Ewa 2007-09-18
77 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przebudowa drogi gminnej w m.Turza gm. Brudzeń Duży Radomska Ewa 2007-08-21
78 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Brudzeń Duży pow. płocki, woj. mazowieckie. Radomska Ewa 2007-08-21
76 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na dowóz uczniów do szkół i opiekę nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2007/2008 Radomska Ewa 2007-08-10
69 Zaproszenie do składania oferty na sprzedaż i dostawę oleju opałowego Kowalska Jadwiga 2006-12-18
70 Wykonanie zabudowy pożarniczej typ GBA na podwoziu STAR 266 Kowalska Jadwiga 2006-10-31
66 Przebudowa drogi gminnej w m. Bądkowo Kościelne Kowalska Jadwiga 2006-08-18
64 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej w m. Nowe Karwosieki Kowalska Jadwiga 2006-08-08
62 Budowa placu, parkingu, dróg dojazdowych i chodników przy szkole w Brudzeniu Dużym Kowalska Jadwiga 2006-08-07
61 Wyposażenie budynku Gimnazjum w Brudzeniu Dużym Kowalska Jadwiga 2006-08-01
59 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 33 w Sikorzu Kowalska Jadwiga 2006-08-01
60 Wykonanie odwiertu studziennego nr 3 w m. Siecień Kowalska Jadwiga 2006-08-01
58 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000Euro na dowóz uczniów do szkół i opiekę nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2006/2007 Kowalska Jadwiga 2006-07-21
57 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej w m. Łukoszyno Borki Kowalska Jadwiga 2006-05-29
56 Ogłoszenie o rokowaniach Kowalska Jadwiga 2006-05-29
55 Przetarg nieograniczony na usługę bankową: udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 900 000,00 zł jaki gmina Brudzeń Duży zamierza zaciągnąć w 2006 roku Kowalska Jadwiga 2006-05-05
54 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Brudzeń Duży - Gorzechowo Kowalska Jadwiga 2006-04-28
53 Przetarg nieograniczony na wykonanie obiektu: Budowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brudzeniu Dużym Kowalska Jadwiga 2006-04-27
43 Przetarg nieograniczony na usługę bankową: udzielenie i obsluga długoterminowego kredytu Kowalska Jadwiga 2005-08-18
42 Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Siecień gm. Brudzeń Duży Kowalska Jadwiga 2005-08-09
41 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych - CPV:45.23.21.50. Kowalska Jadwiga 2005-07-29
39 Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Kowalska Jadwiga 2005-06-30
36 Przetarg niograniczony na wykonanie robót budowlanych - przebudowa drogi gminnej Kowalska Jadwiga 2005-04-29
33 Przebudowa drogi gminnej w m. Parzeń Kowalska Jadwiga 2005-04-20
32 Na wykonanie robót budowlanych Szkoła podstawowa z halą sportową - roboty stanu wykończeniowego Kowalska Jadwiga 2005-04-01

[Liczba odsłon: 4411233]

przewiń do góry