Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
339 Dostawa kruszyw do remontów dróg dla gminy Brudzeń Duży Oliwkowska Elżbieta 2020-03-27
337 Dostawa oleju opałowego Sieczkowski Piotr 2020-01-02
335 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Brudzeń Duży Oliwkowska Elżbieta 2019-10-15
333 Dowożenie niepełnosprawnej uczennicy do szkoły Sieczkowski Piotr 2019-06-27
332 Budowa budynku wielofunkcyjnego świetlicy wiejskiej w Siecieniu Sieczkowski Piotr 2019-06-25
331 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Izabelin i Wincentowo Sieczkowski Piotr 2019-06-17
330 Zakup biletów dla uczniów na dowożenie i opiekę nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolmnym 2019/2020 Sieczkowski Piotr 2019-05-26
329 Wymiana hydrantów i zasuw na terenie Gminy Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2019-05-23
328 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Karwosieki Cholewice Sieczkowski Piotr 2019-05-15
327 Dostawa kruszyw do remontów dróg dla gminy Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2019-02-27
325 Dostawa oleju opalowego dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2018-12-31
323 Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Główinie – utworzenie lokali socjalnych na potrzeby mieszkańców gminy – w zakresie wykonania zaplecza dla klubu sportowego Sieczkowski Piotr 2018-10-09
321 Sprzedaż działek budowlanych położonych w miejscowości TURZA MAŁA Sieczkowski Piotr 2018-08-22
320 Rozbudowa drogi gminnej w m. Turza Mała 2 Sieczkowski Piotr 2018-08-07
319 Rozbudowa drogi gminnej w m. Turza Mała Sieczkowski Piotr 2018-07-13
318 Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2018-07-13
317 Dowożenie niepełnosprawnej uczennicy do szkoły i opieka nad tą uczennicą w czasie przewozu Sieczkowski Piotr 2018-07-04
316 Zakup biletów dla uczniów na dowożenie i opiekę nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2018/2019 Sieczkowski Piotr 2018-07-04
314 Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Sieczkowski Piotr 2018-04-19
313 Dostawa kruszyw do remontów dróg dla gminy Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2018-03-12
311 Dostawa oleju opałowego Sieczkowski Piotr 2018-01-09
310 Budowa drogi gminnej klasy L nr 290335W Uniejewo-Cierszewo Sieczkowski Piotr 2017-09-26
309 Przebudowa Budynku Zespołu Szkół w Siecieniu w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego Sieczkowski Piotr 2017-07-27
308 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Więcławice Sieczkowski Piotr 2017-07-27
307 Rozbudowa drogi gminnej od km 1+400 do km 1+758.10 w miejscowości Żerniki i Robertowo Sieczkowski Piotr 2017-07-27
306 Sprzedaż biletów dla uczniów na dowożenie i opiekę nad tymi uczniami Sieczkowski Piotr 2017-07-12
305 Dowożenie niepełnosprawnej uczennicy do szkoły i opieka nad tą uczennicą Sieczkowski Piotr 2017-07-12
302 Przebudowa Budynku Zespołu Szkół w Siecieniu Sieczkowski Piotr 2017-06-07
301 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego Sieczkowski Piotr 2017-05-26
300 Przebudowa Budynku Zespołu Szkół w Siecieniu w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego Sieczkowski Piotr 2017-05-16
299 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego Sieczkowski Piotr 2017-04-28
298 Sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Turza Mała Sieczkowski Piotr 2017-04-21
297 Sprzedaż działek budowlanych położonych w miejscowości TURZA MAŁA Sieczkowski Piotr 2017-04-21
296 Dostawa kruszywa Sieczkowski Piotr 2017-04-19
293 Dostawa oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży i Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym. Sieczkowski Piotr 2017-01-10
292 Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami Sieczkowski Piotr 2016-10-19
289 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ :Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sikórz gm. Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2016-07-28
288 Dowożenie niepełnosprawnych uczennic do szkół i opieka nad tymi uczennicami w czasie przewozu w roku szkolnym 2016/2017 Sieczkowski Piotr 2016-07-11
287 Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2016-06-28
285 Budowa dróg gminnych - ulicy Ignacego Krasińskiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Dużym. Sieczkowski Piotr 2016-05-18
284 Remont drogi gminnej Biskupice - Siecień Sieczkowski Piotr 2016-05-05
283 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żerniki Sieczkowski Piotr 2016-04-29
282 Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Siecieniu Sieczkowski Piotr 2016-03-02
281 Dostawa miału węglowego i ekogroszku dla Szkoły Sieczkowski Piotr 2016-01-28
277 Dostawa oleju opałowego do szkół Sieczkowski Piotr 2016-01-07
276 Remont mostu drogowego na rzece Skrwie Sieczkowski Piotr 2015-12-02
274 sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Turza Mała Sieczkowski Piotr 2015-08-11
272 Dowożenie niepełnosprawnego ucznia do szkoły i opieka nad tym uczniem w czasie przewozu w roku szkolnym 2015/2016. Sieczkowski Piotr 2015-07-08
271 Dowożenie niepełnosprawnej uczennicy do szkoły i opieka nad tą uczennicą w czasie przewozu w roku szkolnym 2015/2016. Sieczkowski Piotr 2015-07-08
270 Dowożenie uczniów do szkół i opieka nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2015/2016. Sieczkowski Piotr 2015-07-01
269 Dostawa kruszyw do remontów dróg dla gminy Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2015-05-29
267 sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Myśliborzyce Sieczkowski Piotr 2015-03-13
260 Dostawa oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży i dla Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym Sieczkowski Piotr 2015-01-02
257 Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym - Etap II - Budowa boiska wielofunkcyjnego. Sieczkowski Piotr 2014-09-25
256 Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rokicie gm. Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2014-09-23
255 Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. Sieczkowski Piotr 2014-09-17
254 Brudzeń Duży: Przebudowa drogi gminnej w m. Krzyżanowo Sieczkowski Piotr 2014-08-01
253 Dowożenie niepełnosprawnej uczennicy do szkoły i opieka nad tą uczennicą w czasie przewozu w roku szkolnym 2014/2015 Sieczkowski Piotr 2014-07-10
252 Dowożenie niepełnosprawnego ucznia do szkoły i opieka nad tym uczniem w czasie przewozu w roku szkolnym 2014/2015 Sieczkowski Piotr 2014-07-10
251 Dowożenie uczniów do szkół Sieczkowski Piotr 2014-07-04
250 Budowa drogi gminnej - ulicy Wspólnej w Brudzeniu Dużym Administrator 2014-06-13
247 Budowa dróg gminnych - ulicy Wspólnej oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Dużym Administrator 2014-05-28
244 Budowa dróg gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Dużym Administrator 2014-04-30
245 Budowa dróg gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Dużym Administrator 2014-04-30
243 Sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Turza Mała Administrator 2014-04-10
241 Dostawa miału węglowego i ekogroszku Administrator 2014-01-23
239 na dostawę oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży i dla Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym Administrator 2013-12-20
238 Wykonanie usługi w zakresie zarządzania i administrowania, obsługi, bieżącego utrzymania, eksploatacji i konserwacji gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w zakresie zbiorczego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży. Administrator 2013-11-12
236 Budowa drogi gminnej w m.Robertowo od km 0+000 do km 0+527,60 Administrator 2013-10-09
234 Przebudowa utwardzonego pobocza na chodnik przy drodze powiatowej nr 2904W Brudzeń Duży - Sobowo - dr. woj. Nr 562 w miejscowości Brudzeń Duży Administrator 2013-09-16
233 Budowa drogi gminnej w m.Robertowo od km 0+000 do km 0+527,60 Administrator 2013-09-13
232 Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - edukacyjnych w ramach projektu pn. Nauka drogą do lepszego jutra. Administrator 2013-08-21
231 gfhgfyhgf Administrator 2013-08-12
230 Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 10.226.392,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Administrator 2013-07-05
229 Dowożenie niepełnosprawnego ucznia do szkoły i opieka nad tym uczniem w czasie przewozu w roku szkolnym 2013/2014. Administrator 2013-07-01
228 Dowożenie niepełnosprawnej uczennicy do szkoły i opieka nad tą uczennicą w czasie przewozu w roku szkolnym 2013/2014 Administrator 2013-07-01
227 Dostawy kruszyw do remontów dróg dla gminy Brudzeń Duży Administrator 2013-06-26
226 Dowożenie uczniów do szkół. Administrator 2013-06-25
225 Nieruchomości zabudowanej w miejscowości Brudzeń Duży Administrator 2013-06-25
224 Usługi świadczone przez personel oraz kadrę zarządzającą projektem pn.: Nauka droga do lepszego jutra. Administrator 2013-03-28
219 Usługi świadczone w ramach projektu pt. Aktywna integracja w gminie Brudzeń Duży - w latach 2013-2014. Administrator 2013-03-07
218 Rewitalizacja zabytkowego parku w miejscowości Brudzeń Duży - etap I Administrator 2013-02-19
217 Dostawy kruszyw do remontów dróg dla gminy Brudzeń Duży Administrator 2013-02-18
216 Usługi świadczone w ramach projektu - Aktywna integracja w gminie Brudzeń Duży - w latach 2013-2014 Administrator 2013-02-15
214 Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego i ekogroszku do Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym, Szkoły Podstawowej w Myśliborzycach i Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym Małkiewicz Teresa 2013-01-11
213 DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Administrator 2013-01-11
212 DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Administrator 2013-01-11
211 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży i dla Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym Małkiewicz Teresa 2013-01-02
210 Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego z napędem 4x4 dla OSP Administrator 2012-11-22
207 PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ Administrator 2012-10-30
205 sprzedaż działki niezabudowanej położonej w miejscowości MURZYNOWO, stanowiącej własność Gminy Brudzeń Duży Administrator 2012-10-08
203 Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego i ekogroszku dla Szkoły Podstawowej w Myśliborzycach i Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym Małkiewicz Teresa 2012-10-03
202 Świadczenie usług edukacyjnych - przedszkolnych polegających na prowadzeniu zajęć teatralnych, plastycznych oraz zajęć specjalistycznych z gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu - Przedszkole marzeń - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Brudzeń Duży. Administrator 2012-09-27
200 Przetarg nieograniczony na doposażenie Szkoły Podstawowej w Sikorzu, Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym, Przedszkola Samorządowego w Brudzeniu Dużym. Małkiewicz Teresa 2012-09-10
199 Świadczenie usług edukacyjnych - przedszkolnych polegających na prowadzeniu zajęć w ramach projektu - Przedszkole marzeń - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Brudzeń Duży Administrator 2012-08-31
198 Wybór kadry zarządzającej projektem „Przedszkole marzeń – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Brudzeń Duży” Administrator 2012-08-27
197 Przetarg nieograniczony na doposażenie Szkoły Podstawowej w Sikorzu, Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym i Przedszkola Samorzadowego w Brudzeniu Dużym Małkiewicz Teresa 2012-08-16
196 Udzielenie kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Sieczkowski Piotr 2012-08-06
195 Sprzedaż działki niezabudowanej położonej w miejscowości MURZYNOWO Administrator 2012-07-31
194 Sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Główina Administrator 2012-07-31
193 Sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Turza Mała Administrator 2012-07-18
192 Przetarg nieograniczony na dowożenie niepełnosprawnej uczennicy do szkoły i opiekę nad tą uczennicą w czasie przewozu w roku szkolnym 2012/2013 Małkiewicz Teresa 2012-07-05
191 Przetarg nieograniczony na dowożenie niepełnosprawnego ucznia do szkoły i opiekę nad tym uczniem w czasie przewozu w roku szkolnym 2012/2013 Małkiewicz Teresa 2012-07-05
190 Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Brudzeń Duży, szkół podstawowych: w Sikorzu, Brudzeniu Dużym, Siecieniu, Myśliborzycach oraz do gimnazjów: w Brudzeniu Dużym i Siecieniu oraz opieka nad tymi uczniami w czasie przewozu. Małkiewicz Teresa 2012-07-05
189 ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W BRUDZENIU DUŻYM– ETAP II Administrator 2012-07-04
188 Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych na terenie Gminy Brudzeń Duży Małkiewicz Teresa 2012-06-12
187 Przebudowa i remont kotłowni zabytkowej części szkoły podstawowej i przedszkola w Brudzeniu Dużym Administrator 2012-05-31
186 Sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Turza Mała Administrator 2012-05-11
182 Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych na terenie gminy Brudzeń Duży. Małkiewicz Teresa 2012-04-12
181 sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Turza Mała Administrator 2012-02-29
180 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Siecień – etap II Administrator 2012-02-23
179 Postępowanie ofertowe na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego Administrator 2012-02-23
177 Gmina Brudzeń Duży zaprasza do złożenia oferty na dostawę ekogroszku. Sieczkowski Piotr 2012-01-26
178 Gmina Brudzeń Duży zaprasza do złożenia oferty na dostawę ekogroszku. Sieczkowski Piotr 2012-01-16
176 Gmina Brudzeń Duży zaprasza do złożenia oferty na dostawę oleju opałowego Ekoterm Plus Sieczkowski Piotr 2012-01-03
175 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Sieczkowski Piotr 2011-12-22
174 Wyposażenie Przedszkola Sieczkowski Piotr 2011-12-08
173 Usługi świadczone przez personel projektu pn: Przedszkole - akademią wiedzy i umiejętności Sieczkowski Piotr 2011-11-28
172 Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego Sieczkowski Piotr 2011-11-22
171 Sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żerniki Sieczkowski Piotr 2011-11-14
169 Zarządzanie, administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatacja gminnej sieci kanalizacji Sieczkowski Piotr 2011-11-02
167 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie zimowym 2011/2012 Sieczkowski Piotr 2011-10-17
168 Dostawa miału węglowego dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2011-10-17
166 Remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych Sieczkowski Piotr 2011-09-08
165 Przetarg na administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatacja gminnej sieci kanalizacyjnej. Sieczkowski Piotr 2011-09-07
163 Udzielenie kredytu w wysokosci 3 020 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2011 roku i spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań. Sieczkowski Piotr 2011-08-02
162 Dowożenie niepełnosprawnego ucznia do szkoły Sieczkowski Piotr 2011-07-21
161 Dowożenie niepełnosprawnej uczennicy do szkoły Sieczkowski Piotr 2011-07-21
159 Dowożenie uczniów do szkół i opiekę nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2011/2012 Sieczkowski Piotr 2011-07-11
158 konkurs na stanowisko; Kierownika projektu "SEZAM WIELKICH MOŻLIWOŚCI" Sieczkowski Piotr 2011-05-23
157 Dostawy kruszyw do remontów dróg Sieczkowski Piotr 2011-05-20
155 Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego Ekoterm Plus dla szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży i Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym. Małkiewicz Teresa 2011-01-10
154 Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego do szkół z terenu Gminy Brudzeń Duży Małkiewicz Teresa 2011-01-10
153 Przetarg nieograniczony na dostawę i sprzedaż miału węglowego do szkół w Gminie Brudzeń Duży. Małkiewicz Teresa 2010-10-26
152 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I LOKALNYCH Sieczkowski Piotr 2010-10-19
151 Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę oleju opałowego Ekoterm Plus do szkół w Gminie Brudzeń Duży i dla Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym. Małkiewicz Teresa 2010-10-14
150 Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę miału węglowego do szkół w Gminie Brudzeń Duży Małkiewicz Teresa 2010-10-14
149 Przebudowa i remont zabytkowej części Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Brudzeniu Dużym Sieczkowski Piotr 2010-09-30
148 Przetarg na dostawę kruszywa betonowego Sieczkowski Piotr 2010-09-09
146 Przetarg nieograniczony na: "Dowóz niepełnosprawnego ucznia do szkoły i opiekę w czasie przewozu w roku szkolnym 2010/2011" Małkiewicz Teresa 2010-08-31
145 Przetarg nieograniczony na odwiert studni Sieczkowski Piotr 2010-08-06
144 Przetarg nieograniczony na "Dowóz niepełnosprawnej uczennicy do szkoły i opiekę w czasie przewozu w roku szkolnym 2010/2011" Małkiewicz Teresa 2010-08-06
143 Przetarg nieograniczony na „Dowóz niepełnosprawnego ucznia do szkoły i opiekę w czasie przewozu w roku szkolnym 2010/2011”. Małkiewicz Teresa 2010-08-06
142 Udzielenie kredytu w wysokości 4076000.00 zł. na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Sieczkowski Piotr 2010-08-03
140 Przetarg na dowóz i opiekę uczniów w roku szkolnym 2010/2011 Sieczkowski Piotr 2010-07-21
139 Dostawa kruszywa betonowego o frakcji 3,00 ÷ 6,00 cm na remonty nawierzchni dróg gminnych w Gminie Brudzeń Duży. Sieczkowski Piotr 2010-07-02
138 Odwiert studni nr 4A na terenie SUW w m. Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2010-06-18
136 Przetarg na nadbudowę Urzędu Gminy w Brudzeniu Sieczkowski Piotr 2010-04-07
135 Nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w Sobowie Sieczkowski Piotr 2010-03-08
134 Nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w Turzy Małej Sieczkowski Piotr 2010-03-08
133 Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę miału węglowego do szkół w Gminie Brudzeń Duży Małkiewicz Teresa 2010-01-05
132 Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS do szkół w Gminie Brudzeń Duży Małkiewicz Teresa 2009-12-04
130 Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę miału węglowego do szkół w Gminie Brudzeń Duży Małkiewicz Teresa 2009-10-12
129 Przetarg nieogeaniczony na sprzedaż i dostawę miału węglowego do szkół w Gminie Brudzeń Duży Małkiewicz Teresa 2009-10-01
128 Udzielenie kredytu w wysokości 3.400.000,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 roku Sieczkowski Piotr 2009-09-21
127 Przetarg nieograniczony na wykonanie zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o poj. V=50m3 w m. Siecień Gm. Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2009-08-19
126 Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia Gimnazjum w Brudzeniu Dużym i Szkoły Podstawowej w Sikorzu Małkiewicz Teresa 2009-08-18
123 Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Siecień Sieczkowski Piotr 2009-08-07
122 Przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w m. Siecień gm. Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2009-08-05
121 Nieograniczony przetarg na budowę sieci sanitarnej w m. Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2009-07-29
120 Dowóz uczniów do szkół i opiekę nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2009/2010 Małkiewicz Teresa 2009-07-03
119 Nieograniczony przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2009-06-23
118 Nieograniczony przetarg na odwiert studni Sieczkowski Piotr 2009-06-23
117 Nieograniczony przetarg na budowę drogi gminnej relacji Turza Wielka - Wincentowo Sieczkowski Piotr 2009-06-09
116 Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach szkolnych na terenie gminy Brudzeń Duży Małkiewicz Teresa 2009-05-27
115 Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach szkolnych na terenie gminy Brudzeń Duży Małkiewicz Teresa 2009-05-04
114 Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej - budynek dworu w Brudzeniu Dużym Małkiewicz Teresa 2009-05-04
113 GHYY Sieczkowski Piotr 2009-04-01
112 Przetarg nieograniczony na rozbudowe i przebudowe Szkoły Podstawowej w Sikorzu gm. Brudzeń Duży pow. Płock Sieczkowski Piotr 2009-03-06
106 Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę oleju opałowego Ekoterm Plus do Szkoły Podstawowej w Siecieniu i Gimnazjum w Brudzeniu Dużym Sieczkowski Piotr 2008-11-19
103 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2008-10-09
102 Przetarg na sprzedaż i dostawę miału węglowego do szkół w Gminie Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2008-10-07
101 Przetarg nieograniczony na usługę bankową Sieczkowski Piotr 2008-09-29
99 Przetarg nieograniczony na usługę bankową Radomska Ewa 2008-09-11
98 Przetarg na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Brudzeń Duży w roku szkolnym 2008/2009 Radomska Ewa 2008-07-11
97 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Turza Mała Radomska Ewa 2008-05-12
96 Przetarg na budowę drogi gminnej we wsi Żerniki, gm. Brudzeń Duży Radomska Ewa 2008-04-29
95 Przetarg na przebudowę drogi gminnej Brudzeń Duży - Gorzechowo gm. Brudzeń Duży Radomska Ewa 2008-04-29
94 Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Brudzeniu Dużym Radomska Ewa 2008-04-28
92 Przetarg nieograniczony na Budowę drogi gminnej relacji Turza Wielka-Wincentowo gm. Brudzeń Duży woj. mazowieckie Radomska Ewa 2008-03-18
89 Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sikorzu Radomska Ewa 2008-02-08
88 Przetarg na dostawę 2700 ton żużla na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Brudzeń Duży Radomska Ewa 2008-01-31
86 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu Radomska Ewa 2007-11-26
85 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych, oraz działki zabudowanej w miejscowości Turz Mała Radomska Ewa 2007-11-19
84 Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS. Radomska Ewa 2007-11-05
83 Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Turza Mała Radomska Ewa 2007-10-25
82 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech działek budowlanych w miejscowości Brudzeń Duży Radomska Ewa 2007-10-24
81 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi w miejscowości Brudzeń Duży Radomska Ewa 2007-09-24
79 Przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej w miejscowości Karwosieki Nowe Radomska Ewa 2007-09-18
78 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Brudzeń Duży pow. płocki, woj. mazowieckie. Kowalska Jadwiga 2007-07-16
77 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przebudowa drogi gminnej w m.Turza gm. Brudzeń Duży Kowalska Jadwiga 2007-07-09
76 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na dowóz uczniów do szkół i opiekę nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2007/2008 Kowalska Jadwiga 2007-07-04
75 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ : „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIKORZU” Kowalska Jadwiga 2007-06-29
74 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej , stanowiącej własność GMINY BRUDZEN DUŻY Kowalska Jadwiga 2007-05-28
73 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej w m. Bądkowo Kościelne Kowalska Jadwiga 2006-11-17
72 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w m. Bądkowo Rochny Kowalska Jadwiga 2006-11-17
71 Na sprzedaż nieruchomości rolnej w m. Nowe Karwosieki Kowalska Jadwiga 2006-11-06
70 Wykonanie zabudowy pożarniczej typ GBA na podwoziu STAR 266 Kowalska Jadwiga 2006-10-30
69 Zaproszenie do składania oferty na sprzedaż i dostawę oleju opałowego Kowalska Jadwiga 2006-10-24
68 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Nowe Karwosieki Kowalska Jadwiga 2006-09-21
67 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości w m. Bądkowo Kościelne Kowalska Jadwiga 2006-09-21
66 Przebudowa drogi gminnej w m. Bądkowo Kościelne Kowalska Jadwiga 2006-08-18
65 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej w m. Bądkowo Kościelne Kowalska Jadwiga 2006-08-08
64 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej w m. Nowe Karwosieki Kowalska Jadwiga 2006-08-08
62 Budowa placu, parkingu, dróg dojazdowych i chodników przy szkole w Brudzeniu Dużym Kowalska Jadwiga 2006-07-27
60 Wykonanie odwiertu studziennego nr 3 w m. Siecień Kowalska Jadwiga 2006-07-21
59 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 33 w Sikorzu Kowalska Jadwiga 2006-07-18
58 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000Euro na dowóz uczniów do szkół i opiekę nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2006/2007 Kowalska Jadwiga 2006-06-09
52 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Siecień i Bądkowo Rochny Kowalska Jadwiga 2006-04-11
51 yyyyyyyyyyyyyyyyyy Kowalska Jadwiga 2006-03-02
50 Nieograniczony - ustny przetargna sprzedaż nieruchomości na terenie gminy Kowalska Jadwiga 2006-02-28
49 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w m. Siecień Kowalska Jadwiga 2005-11-29
48 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej w m. Turza Mała Kowalska Jadwiga 2005-11-29
47 Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej m. Cierszewo Kowalska Jadwiga 2005-11-29
46 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej w m. Turza Mała stanowiącej własność gminy Brudzeń Duży Kowalska Jadwiga 2005-10-04
45 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej w m. Cierszewo stanowiącej własność gminy Brudzeń Duży Kowalska Jadwiga 2005-10-04
44 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w m. Siecień stanowiących własność gminy Brudzeń Duży Kowalska Jadwiga 2005-10-04
38 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej w m. Cierszewo Kowalska Jadwiga 2005-06-16
37 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w m. Siecień Kowalska Jadwiga 2005-06-16
35 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w m. Siecień gm. Brudzeń Duży Kowalska Jadwiga 2005-04-28
34 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej w m. Cierszewo gm. Brudzeń Duży Kowalska Jadwiga 2005-04-28
31 Sprzedażnieruchomości zabudowanej w m. Sikórz PGR Kowalska Jadwiga 2005-01-24
30 Sprzedaz nieruchomości rolnej, niezabudowanej w m. Brudzeń Duzy Kowalska Jadwiga 2005-01-12
29 Na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w m. Bądkowo Rochny Kowalska Jadwiga 2005-01-04
28 Konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych pożytku publicznego na prowadzenie klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Brudzeń Duży Kowalska Jadwiga 2004-11-18
26 Budowa chodnika w m. Brudzeń Duży Kowalska Jadwiga 2004-10-18
25 II przetarg niograniczony na sprzedaż zabud.w m. Bądkowo Rochny Kowalska Jadwiga 2004-10-08
24 Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Janoszyce i Rochny Podlasie gm. Brudzeń Duży Kowalska Jadwiga 2004-09-10
23 Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Rochny Podlasie, gm.Brudzeń Duży Kowalska Jadwiga 2004-09-10
20 ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości w m. Bądkowo Rochny Kowalska Jadwiga 2004-09-03
19 Przebudowa drogi gminnej w m. Sikórz i Brudzeń Duży Kowalska Jadwiga 2004-08-25
18 Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Główina i Rochny Podlasie Kowalska Jadwiga 2004-08-24
17 Sieć wodociągowa z przyłączami w m.Janoszyce i Rochny Podlasie Kowalska Jadwiga 2004-08-24
16 Sieć wodociągowa z przyłączami w m.Rochny Podlasie Kowalska Jadwiga 2004-08-24
15 Na sieć wodociągową z przyłączami w m.Bądkowo Rochny, Rochny Podlasie i Zdziembórz Kowalska Jadwiga 2004-08-13
14 Postawienie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Siecieniu Kowalska Jadwiga 2004-08-12
13 Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej połozonej w miejscowości Winnica Kowalska Jadwiga 2004-06-04
12 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Brudzeń Duży Kowalska Jadwiga 2004-06-04
11 Drugi przetarg ustny niograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bądkowo Rochny Kowalska Jadwiga 2004-06-04
10 Przetarg nieograniczony na wykonanie obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami - etap II, cz.6 Kowalska Jadwiga 2004-06-03
9 Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do szkół i opiekę nad tymi uczniami w czasie przewozu w roku szkolnym 2004/2005 Kowalska Jadwiga 2004-06-02
8 Sprzedaż nieruchomości w m. Bądkowo Rochny Kowalska Jadwiga 2004-04-26
7 Na budynek garażowy i działkę Kowalska Jadwiga 2004-04-26
6 Przebudowa drogi gminnej - Etap I w m. Siecień -Robertowo Kowalska Jadwiga 2004-04-16
5 Na sprzedaż nieruchomości w Brudzeniu Dużym Kowalska Jadwiga 2004-03-03
4 sprzedaż nieruchomości Kowalska Jadwiga 2004-01-20
3 Na dzierżawę gruntów Kowalska Jadwiga 2003-11-14
2 BUDOWA DROGI GMINNEJ - III ETAP Kowalska Jadwiga 2003-10-02
1 Drugi przetarg ustny nieograniczony Kowalska Jadwiga 2003-10-02

[Liczba odsłon: 4411070]

przewiń do góry