Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
387 Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół w Płocku wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2022/2023 Kowalska Edyta 2022-10-04
393 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym Kowalska Edyta 2022-09-27
385 Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo Kowalska Edyta 2022-08-12
380 Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w lata 2017-2020 Etap II w zakresie wykonania Zadania nr 4: Przebudowa SUW roboty budowlane Oliwkowska Elżbieta 2022-06-29
355 Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w lata 2017-2020 - Etap II w zakresie wykonania: Zadania nr 2: Przebudowa SUW - wykonanie nowego układu technologicznego Zadania nr 3: Przebudowa SUW - wykonanie rurociągów technologicznych zewnętrznych, zbiornik retencyjny Oliwkowska Elżbieta 2022-06-07
373 Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb Gminy Oliwkowska Elżbieta 2022-02-04
370 Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb Gminy Oliwkowska Elżbieta 2022-01-27
369 Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb Gminy Sieczkowski Piotr 2021-12-13
363 Dowóz niepełnosprawnej uczennicy do szkoły wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2021/2022 Oliwkowska Elżbieta 2021-09-26
352 Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w lata 2017-2020 Etap II. Zadanie nr 1 - Budowa studni głębinowej nr 5 Oliwkowska Elżbieta 2020-12-01
353 Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w lata 2017-2020 ? Etap II w zakresie wykonania Zadania nr 1 - Budowa studni głębinowej nr 5 Oliwkowska Elżbieta 2020-12-01
302 Przebudowa Budynku Zespołu Szkół w Siecieniu Sieczkowski Piotr 2017-07-25
247 Budowa dróg gminnych - ulicy Wspólnej oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Dużym Administrator 2014-06-13
244 Budowa dróg gminnych - ulicy Ignacego Krasickiego oraz ulicy Karola Maya w Brudzeniu Dużym Administrator 2014-05-22
233 Budowa drogi gminnej w m.Robertowo od km 0+000 do km 0+527,60 Administrator 2013-10-02
197 Przetarg nieograniczony na doposażenie Szkoły Podstawowej w Sikorzu, Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym i Przedszkola Samorzadowego w Brudzeniu Dużym Małkiewicz Teresa 2012-09-03
172 Przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego Sieczkowski Piotr 2011-12-12
169 Zarządzanie, administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatacja gminnej sieci kanalizacji Sieczkowski Piotr 2011-11-14
166 Remont częściowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych Sieczkowski Piotr 2011-10-03
165 Przetarg na administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatacja gminnej sieci kanalizacyjnej. Sieczkowski Piotr 2011-10-03
139 Dostawa kruszywa betonowego o frakcji 3,00 ÷ 6,00 cm na remonty nawierzchni dróg gminnych w Gminie Brudzeń Duży. Sieczkowski Piotr 2010-07-28
138 Odwiert studni nr 4A na terenie SUW w m. Brudzeń Duży Sieczkowski Piotr 2010-07-28
129 Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę miału węglowego do szkół w Gminie Brudzeń Duży Małkiewicz Teresa 2009-10-12
108 Biuro Obsługi Szkół Samorządowych ogłasza przetarg na sprzedaż i dostawę miału węglowego do szkół w Gminie Brudzeń Duży. Sieczkowski Piotr 2009-01-15
75 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ : „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIKORZU” Radomska Ewa 2007-08-10

[Liczba odsłon: 4411335]

przewiń do góry