Brudzeń Duży, dn. 6 grudnia 2022 r.

 

    Komisja Budżetowa 

Rady Gminy Brudzeń Duży

 

Szanowni Państwo

Informuję,

że w dniu 19 grudnia 2022 r. (tj. poniedziałek) od godz. 930 w sali konferencyjnej
w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym rozpocznie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Brudzeń Duży.

 

  Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza projektu budżetu gminy na 2023 r.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023 rok.
 3. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej za 2022 rok.

 

 

Przewodnicząca

Komisji Budżetowej

Rady Gminy Brudzeń Duży

Walentyna Kowalska

   Brudzeń Duży, dn. 2 grudnia 2022 r.

 

 

 

     Szanowni Państwo

 

 

Uprzejmie zapraszam 

do wzięcia udziału w  obradach Komisji  Rady Gminy  Brudzeń Duży.

Wspólne Posiedzenie Komisji  Rady Gminy  Brudzeń Duży odbędzie się  w dniu

9 grudnia 2022  r. od godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Brudzeniu Dużym.

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  
 • w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2023-2033;
 • w sprawie w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na 2023 rok;
 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brudzeń Duży;
 • w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży.
 1. Sprawy różne:
 • Wniosek właścicieli posesji w sprawie wyjaśnienia podstaw uruchomienia procedury projektowej budowy drogi „(…) kosztem własności prywatnej”.
 1. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży

Tadeusz Wojciech Borowicki

 


                                    

 

Brudzeń Duży, dn. 1 grudnia 2022 r.

 

 

    Komisja Rewizyjna

Rady Gminy Brudzeń Duży

 

 

 

                                                                       

                                                               

Informuję,

 

że w dniu 14 grudnia 2022 r. od godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Brudzeniu Dużym odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brudzeń Duży.

Zgodnie z „Planem Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022” w tym dniu, w ramach posiedzenia, zostanie zrealizowane następujące zagadnienie.

Tematyka:

 1. Opracowanie „Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brudzeń Duży na 2023 rok”.
 2. Podsumowanie realizacji Planu Pracy Komisji w roku 2022.

 

 

          

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brudzeń Duży

 

Adam Roman Mański

 


          

       Brudzeń Duży, dn. 28 listopada 2022 r.

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Gminy Brudzeń Duży

 

 

Informuję,

 

że w dniu 5 grudnia 2022 roku, (tj. poniedziałek) od godziny 1600 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Brudzeń Duży.

 

 

Przewodnicząca

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Gminy Brudzeń Duży

 

Anna Pawlikowska

    

 


KOMISJE RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY

2018 – 2023

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

1.             Adam Roman Mański – Przewodniczący Komisji

2.             Sławomir Karpiński

3.             Aleksandra Maria Krzemińska

4.             Ryszard Skonieczny

5.             Andrzej Piotr Szwech

 

KOMISJA

SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 

1.             Anna Pawlikowska – Przewodnicząca Komisji

2.             Sławomir Karpiński

3.             Sławomir Marciniak

4.             Ryszard Skonieczny

5.             Iwona Matusiak

 

KOMISJA BUDŻETOWA

 

1.             Walentyna Kowalska

2.             Tomasz Krankiewicz

3.             Sławomir Marciniak

4.             Iwona Matusiak

5.             Andrzej Piotr Szwech

 

KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

1.             Tomasz Krankiewicz

2.             Aleksandra Maria Krzemińska

3.             Rafał Nowak

4.             Hanna Skierkowska

5.             Michał Wrześniewski

 

 

 


 
 
 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Marzena
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-15 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-06 13:05:16
 • Liczba odsłon: 5475
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4383846]

przewiń do góry