Brudzeń Duży, dn. 14 grudnia 2023 r.

 

 

 

Szanowni Państwo

 

 

Uprzejmie zapraszam 

do wzięcia udziału w  obradach Komisji  Rady Gminy  Brudzeń Duży.

Wspólne Posiedzenie Komisji  Rady Gminy  Brudzeń Duży odbędzie się  w dniu

14 grudnia 2023  r. od godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Brudzeniu Dużym.

 

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2. Rozpatrzenie  projektów uchwał Rady Gminy Brudzeń Duży:
 1. w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2024-2038;

- Uchwała Nr 3.h./135/2023 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dn. 1.12.2023r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brudzeń Duży projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Brudzeń Duży;

 1. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na 2024 rok;

- Uchwała Nr 3.c./133/2023 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dn.
1 grudnia 2023r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brudzeń

Duży projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok oraz możliwości sfinansowania

deficytu budżetu;

 1. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej miejscowości Brudzeń Duży
  (dot. ul. Różanej);
 2. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej miejscowości Brudzeń Duży
  (dot. ul. Wincentego Witosa);
 3. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów PGR Sikórz, Sikórz, Parzeń I, Parzeń II, Brudzeń Duży, Brudzeń Mały, Gorzechowo, Strupczewo, Rembielin, Sobowo, Główina;
 4. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brudzeń Duży;
 5. Wniosek Wójta Gminy Brudzeń Duży o odwołanie Skarbnika Gminy Brudzeń Duży,

Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Brudzeń Duży;

 1. Wniosek Wójta Gminy Brudzeń Duży o powołanie Skarbnika Gminy Brudzeń Duży.

        Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Brudzeń Duży.

 1. Wnioski i sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży

Tadeusz Wojciech Borowicki


                             

                                    

 

Brudzeń Duży, dn. 8 grudnia 2023 r.

 

 

    Komisja Rewizyjna

Rady Gminy Brudzeń Duży

 

 

 

                                                                       

                                                               

Informuję,

 

że w dniu 12 grudnia 2023 r. od godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Brudzeniu Dużym odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brudzeń Duży.

Tematyka posiedzenia,  zgodnie z „Planem Pracy Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży na rok 2023”.

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Podsumowanie „Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brudzeń Duży za 2023 rok” i zaplanowanie „Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brudzeń Duży na 2024 rok”.

Okres objęty sprawozdaniem: 2023 rok.

 

          

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brudzeń Duży

 

Adam Roman Mański

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                                                             

       Brudzeń Duży, dn. 30 listopada 2023 r.

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Gminy Brudzeń Duży

 

 

                                                                                        

 

                                                                             

 

 

 

 

Informuję,

 

że w dniu 11 grudnia 2023 roku, (tj. poniedziałek) od godziny 1600 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Brudzeń Duży.

 

 

Przewodnicząca

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Gminy Brudzeń Duży

 

Anna Pawlikowska

    

 

 


                                                                      

Brudzeń Duży, dn. 24 listopada 2023 r.

 

    Komisja Budżetowa 

Rady Gminy Brudzeń Duży

 

 

 

 

Szanowni Państwo

 

 

 

 

 

 

Informuję,

 

że w dniu 8 grudnia 2023 r. od godz. 900 w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Brudzeń Duży.

 

  Tematyka posiedzenia:

 1. Analiza projektu Budżetu Gminy na 2024 rok.
 2. Opracowanie Planu Pracy Komisji na 2024 rok.
 3. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej za 2023 rok.

 

 

Przewodnicząca

Komisji Budżetowej

Rady Gminy Brudzeń Duży

 

Walentyna Kowalska

    

 


                                   Brudzeń Duży, dn. 13 listopada 2023 r.

 

Komisja Polityki Społecznej 

Rady Gminy Brudzeń Duży

 

                                                                                         

 

Informuję,

 

że w dniu 1 grudnia 2023 r. od godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym (sala konferencyjna) odbędzie się  posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Brudzeń Duży.

  Temat posiedzenia:

 • Podsumowanie działalności Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Brudzeń Duży
  i plan działalności Komisji na rok 2024.

 

  Okres objęty sprawozdaniem: 2023 rok.

 

          

Przewodniczący

Komisji Polityki Społecznej

Rady Gminy Brudzeń Duży

 

Michał Wrześniewski

 


 

KOMISJE RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY

2018 – 2023

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

1.             Adam Roman Mański – Przewodniczący Komisji

2.             Sławomir Karpiński

3.             Aleksandra Maria Krzemińska

4.             Ryszard Skonieczny

5.             Andrzej Piotr Szwech

 

KOMISJA

SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 

1.             Anna Pawlikowska – Przewodnicząca Komisji

2.             Sławomir Karpiński

3.             Sławomir Marciniak

4.             Ryszard Skonieczny

5.             Iwona Matusiak

 

KOMISJA BUDŻETOWA

 

1.             Walentyna Kowalska

2.             Tomasz Krankiewicz

3.             Sławomir Marciniak

4.             Iwona Matusiak

5.             Andrzej Piotr Szwech

 

KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

1.             Tomasz Krankiewicz

2.             Aleksandra Maria Krzemińska

3.             Rafał Nowak

4.             Hanna Skierkowska

5.             Michał Wrześniewski

 

 

 


 
 
 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Marzena
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-15 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-08 12:55:19
 • Liczba odsłon: 6437
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4605258]

przewiń do góry