OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Brudzeń Duży

 

o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Program współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” zwanego dalej Programem.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia konsultowanego projektu Programu na stronie internetowej www.brudzen.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Wszelkie uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji mogą być zgłoszone pisemnie, przy użyciu załączonego formularza, na adres: Urząd Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży lub drogą elektroniczną sekretariat@brudzen.pl.

 

  1. Cel konsultacji:

Zebranie uwag na temat projektu Programu.

 

  1. Przedmiot konsultacji:

Treść projektu Programu.

 

  1. Termin konsultacji:

Rozpoczęcie – 21 października 2022r.

Zakończenie – 14 listopada 2022r.

 Projekt programu

Formularz konsultacji

 

 


 
 
 

 

Orkiestra Dęta w Sobowie

 

 

Założycielem orkiestry jest ks. Eugeniusz Graczyk. Pierwszym kapelmistrzem został prof. Czesław Kapela, to dzięki niemu nastąpił prawdziwy rozwój orkiestry i ukształtowało się jej brzmienie, które słychać aż do dziś...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-18 08:00:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-10-21 12:11:12
  • Liczba odsłon: 5993
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411201]

przewiń do góry