SKŁAD RADY GMINY W BRUDZENIU DUŻYM 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

 

RADY   GMINY

 

 

 

Tadeusz Borowicki

 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY

 

RADY   GMINY

 

 

 

Lech Rutkowski

 
 
 

 Adam Mański

a.manski@brudzen.pl

 Aleksandra Krzemińska

a.krzeminska@brudzen.pl

 Andrzej Szwech

a.szwech@brudzen.pl

 Anna Pawlikowska

a.pawlikowska@brudzen.pl

 Hanna Danuta Skierkowska

h.skierkowska@brudzen.pl

 Iwona Matusiak

i.matusiak@brudzen.pl

 Lech Rutkowski

l.rutkowski@brudzen.pl

 Michał Wrześniewski

m.wrzesniewski@brudzen.pl

 Rafał Nowak

r.nowak@brudzen.pl

 Ryszard Skonieczny

r.skonieczny@brudzen.pl

 Sławomir Karpiński

s.karpinski@brudzen.pl

 Sławomir Marciniak

s.marciniak@brudzen.pl

 Tadeusz Borowicki

t.borowicki@brudzen.pl

 Tomasz Krankiewicz

t.krankiewicz@brudzen.pl

 Walentyna Kowalska

w.kowalska@brudzen.pl

 

Brudzeń Duży, dn. 2 grudnia 2022 r. 

 

 

            Szanowni Państwo

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)

zwołuję

na Wniosek Wójta Gminy Brudzeń Duży

XLIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Brudzeń Duży

w dniu 9 grudnia 2022 r. (tj. piątek) od godz. 900

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad i przedstawienie porządku obrad.

Informacja o nagrywaniu obrad sesji.

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Brudzeń Duży:
 1. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2022 – 2033;
 2. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku;
 3. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, stanowiącą podstawę wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.
 

                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży

                                                                                                                                              Tadeusz Wojciech Borowicki

                                           

 

https://portal.posiedzenia.pl/brudzenduzy

 

 

                                    

                                                    

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marzanna Kowalska
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-03 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-05 14:30:18
 • Liczba odsłon: 24895
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4384783]

przewiń do góry