SKŁAD RADY GMINY W BRUDZENIU DUŻYM 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

 

RADY   GMINY

 

 

 

Tadeusz Borowicki

 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY

 

RADY   GMINY

 

 

 

Lech Rutkowski

 
 
 

 Adam Mański

a.manski@brudzen.pl

 Aleksandra Krzemińska

a.krzeminska@brudzen.pl

 Andrzej Szwech

a.szwech@brudzen.pl

 Anna Pawlikowska

a.pawlikowska@brudzen.pl

 Hanna Danuta Skierkowska

h.skierkowska@brudzen.pl

 Iwona Matusiak

i.matusiak@brudzen.pl

 Lech Rutkowski

l.rutkowski@brudzen.pl

 Michał Wrześniewski

m.wrzesniewski@brudzen.pl

 Rafał Nowak

r.nowak@brudzen.pl

 Ryszard Skonieczny

r.skonieczny@brudzen.pl

 Sławomir Karpiński

s.karpinski@brudzen.pl

 Sławomir Marciniak

s.marciniak@brudzen.pl

 Tadeusz Borowicki

t.borowicki@brudzen.pl

 Tomasz Krankiewicz

t.krankiewicz@brudzen.pl

 Walentyna Kowalska

w.kowalska@brudzen.pl

 

      Brudzeń Duży, dn. 22 grudnia 2022 r.

 

 

Szanowni Państwo

 

Zapraszam

na XLIV Sesję Rady Gminy Brudzeń Duży,

która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. od godz. 900

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

Informacja o nagrywaniu obrad sesji.

 1.  
 • zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXXIV/244/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
 • w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2023 – 2033

- Przedstawienie Uchwały Nr 3.h./305/2022 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2022 r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brudzeń Duży projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży;

 • w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2023;

wraz ze „Zmianą do projektu budżetu na 2023 rok”;

- Przedstawienie Uchwały Nr 3.c./310/2022 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2022 r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Brudzeń Duży projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu;

 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brudzeń Duży;

- Odczytanie Postanowienia Nr 8/2022 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 08.12.2022 r.

 • w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży;

- Odczytanie Postanowienia Nr 8/2022 powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 08.12.2022 r.

         f) w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych

             oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Brudzeń Duży na 2023 rok”;

 • w sprawie przyjęcia Sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży za rok 2022;
 • w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży na 2023 rok;
 1. Wystąpienie Pana Wójta Gminy.
 2. Wystąpienie Zaproszonych Gości.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad.
 

                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży

                                                                                                                                              Tadeusz Wojciech Borowicki

                                           

 

https://portal.posiedzenia.pl/brudzenduzy

 

 

                                    

                                                    

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marzanna Kowalska
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-03 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-22 11:50:16
 • Liczba odsłon: 25153
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411295]

przewiń do góry