Obwodowe protokoły do Rady Województwa w wyborach SMD 2014


Obwodowe protokoły do Rady Powiatu w wyborach SMD 2014


Wyniki Wyborów na Wójta 2014

Protokół wyników Wyborów Rady Gminy 2014

Uchwała nr 7/14 w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej.

 
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Brudzeń Duży


Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Brudzeń Duży


  Uchwała Nr 6/14 w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Brudzeń Duży


Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Brudzeniu Dużym z dnia 20 października 2014

 Załącznik


Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych 20-10-2014.

LOSOWANIE NUMERÓW LIST KANDYDATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH DO RADY GMINY W BRUDZENIU DUŻYM

Gminna Komisja Wyborcza w Brudzeniu Dużym

na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Gminy w Brudzeniu Dużym przyzna zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 § 3 Kodeksu wyborczego, numery list kandydatów.

Losowanie numerów odbędzie się w dniu 23 października 2014 r.
godz. 13.00, pok. 10 Urzędu Gminy Brudzeń Duży
– siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Brudzeniu Dużym


Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Brudzeniu Dużym
Teresa Dądalska


Informacja o losowaniu składu Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014.
Wójt Gminy Brudzeń Duży na podstawie Art 182 paragraf 7 kodeksu wyborczego informuje że w dniu 20 października 2014 o godzinie 16:30 w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży sala nr 10 odbędzie się losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych.


ZARZĄDZENIE Nr 339a/14 w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

OBWIESZCZENIE o numerach i granicach obwodów glosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych jak również lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 338/14 w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych do głosowania korespondencyjnego w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

O B W I E S Z C Z E N I E- w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie plakatów wyborczych.

GMINNA KOMISJA WYBORCZA w BRUDZENIU DUŻYM

GODZINY URZĘDOWANIA:

poniedziałek – piątek                       10 00 – 15 00

oraz

dnia 07.10.2014 r.                             10 00 – 24 00

dnia 17.10.2014 r.                             10 00 – 24 00


Uchwała Nr1 Gminnej Komisji Wyborczej w Brudzeniu Dużym.
Uchwała Nr2 Gminnej Komisji Wyborczej w Brudzeniu Dużym.
Uchwała Nr3 Gminnej Komisji Wyborczej w Brudzeniu Dużym.
Uchwała Nr4 Gminnej Komisji Wyborczej w Brudzeniu Dużym.

Postanowienie Nr229/2014 KW w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.

Obwieszczenie Wójta w sprawie informacji o okręgach wyborczych z dnia 3-09-2014.doc


Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.    ( INFORMACJA ZAWIERA NA KOŃCU POMOCNICZE WZORY DOKUMENTÓW)


Edytor dokumentów dotyczących zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. ( INFORMACJA ZAWIERA NA KOŃCU POMOCNICZE WZORY DOKUMENTÓW)


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.   ( INFORMACJA ZAWIERA NA KOŃCU POMOCNICZE WZORY DOKUMENTÓW)


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotr Sieczkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-19 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-21 10:08:15
  • Liczba odsłon: 2497
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4605325]

przewiń do góry