Brudzeń Duży dnia 13.11.2002 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE BRUDZEŃ DUŻY

Lp.

Obręb

Powierzchnia nieruchomości w ha

Wartość gruntów w tys. zł

Wartość budynków w tys. zł

U w a g i

1.

Brudzeń Duży

0,06

6 846,-

117 380,-

Dwa lokale w budynku Spokojnej Starości

   

1,19

8 000,-

49 635,-

5 152,-

Budynek Urzędu Gminy

Budynek gospodarczy

0,01

   

Kiosk - przystanek

0,30

7 000,-

59 953,-

Budynek mieszkalny - czworak

0,49

4 000,-

 

Stacja wodociągowa

0,75

48 150,-

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym „Rolmex”

0,24

8 328,-

 

Grunt w użytkowniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku

0,59

38 114,-

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym

0,17

8 840,-

41 546,-

Budynek mieszkalny

+budynek gospodarczy przy remizie

0,84

7 118,-

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym

0,13

5 658,-

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym

1,47

6 585,-

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym

0,09

5 314

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym

0,69

1 842,-

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym

0,25

8 328,-

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym

0,82

2 460,-

 

Grunt wydzierżawiony

1,33

1 200,-

 

Grunt wydzierżawiony

10,35

11 000,-

 

Grunt pod drogami

0,21

1 700,-

23 279,17

Agronomówka Budynek biurowy

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Brudzeń Duży

1,00

0,23

0,11

0,45

2,82

0,21

4 000,-

20 736,-

8 315,-

10 800,-

11 500,-

300,-

 

 

 

29 765,49

681 070,36

Grunt przeznaczony pod budowę szkoły

2 działki budowlane

1 działka budowlana

Ośrodek Zdrowia

Szkoła Podstawowa

Nieużytki

2

Bądkowo Kościelne

1,04

0,36

0,79

0,84

3 000,-

1 000,-

2 500,-

500,-

2 551 378,76

71 111,85

Oczyszczalnia ścieków

OSP Bądkowo Kościelne

Drogi

Nieużytki

3

Bądkowo Rochny

0,15

500,-

 

Stare siedlisko

4

Cierszewo

0,14

1 400,-

 

Grunty w użytkowaniu wieczystym

   

0,03

200,-

 

Droga

5

Główina

0,21

0,84

0,22

2,58

0,46

3,21

800,-

1 000,-

200,-

1 000,-

2 000,-

3 500,-

 

120 671,84

43 938,94

Grunt w użytkowaniu wieczystym

Budynek mieszkalny

Ciek wodny

Szkoła Podstawowa w Główinie

Dzierżawca

Dzierżawy

6

Rochny Podlasie

0,24

1,75

0,87

500,-

2 000,-

200,-

 

Nieużytki

Użytkowane rolniczo

Drogi, rowy

7

Turza Mała

0,56

2,00

1,18

0,24

0,98

0,35

1 000,-

 

800,-

15 900,-

200,-

 

 

214 442,27

17 120,50

SKR

Dzierżawy

Szkoła Podstawowa + budynek gospodarczy

OSP – Turza Mała

8 działek budowlanych

drogi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

8

Sobowo

0,06

0,09

1,06

0,28

0,02

4,02

0,56

 

0,39

0,22

2 183,-

800,-

1 000,-

2 800,-

4 000,-

7 000,-

1 742,-

 

800,-

100,-

 

 

51 180,30

67 052,86

 

 

 

106 294,73

Grunt w użytkowaniu wieczystym

Działka

OSP Sobowo

Budynek mieszkalny – czworak

Grunt w użytkowaniu wieczystym

Grunty użyt. Rolniczo

Pałac – bud. mieszkalny + użytkowanie wieczyste gruntu

Grunt w dzierżawie

Drogi

9

Sikórz

0,40

0,19

0,31

1,90

0,08

0,15

0,42

2 000,-

1 000,-

800,-

2 000,-

6 352,-

800,-

800,-

 

37 402,67

3 896,11

41 579,30

121 614,07

Grunt w użytkowaniu wieczystym

OSP – bud. straży+garaż

Budynek mieszkalny

Szkoła Podstawowa

Grunt w użyt. Wieczystym

Budynek mieszkalny

Drogi i pasy zieleni

10

Siecień

0,49

0,86

0,38

0,29

0,05

1,19

0,13

0,62

0,48

0,04

0,24

2,81

700,-

44 381,-

1 200,-

6 800,-

800,-

1 000,-

400,-

25 400,-

1 200,-

1 539,-

1 500,-

2 000,-

15 600,-

3 038 243,34

353 959,70

 

39 585,47

327 420,54

Boisko

Pałac z parkiem

Szkoła Podstawowa

Ośrodek Zdrowia – Siecień

Maszt – dzierżawa

Woda – kanał

OSP-straż.użyt.wieczyste

Grunty i garaże po KR.

Hydrofornia

Użytkowanie wieczyste

Pasy zieleni + działka

Drogi i pasy zieleni

11

Rembielin

0,10

200,-

 

Grunt na poszerzenie drogi

12

Parzeń II

0,90

0,06

0,15

0,85

0,33

2 500,-

1 710,-

700,-

1 000,-

500,-

 

34 854,92

36 007,38

Grunty rolne

Grunt w użyt. wieczystym

Budynek mieszkalny

OSP Parzeń

Drogi

13

Parzeń I

0,92

500,-

 

Drogi i grunty budowlane

14

Myśliborzyce

0,67

1,07

0,53

0,02

1 500,-

600,-

800,07

32,00

 

37 552,77

Grunt w użyt. wieczystym

Grunt w dzierżawie

Szkoła Podstawowa w Myśliborzycach

Droga

 

1

2

3

4

5

6

15

Lasotki

0,05

700,25

 

Punkt czerpalny i droga

16

Karwosieki Cholewice

0,15

0,06

1,30

600,00

300,00

400,00

422 070,00

Hydrofornia

Punkt czerpalny

Nieużytek- byłe wysypisko

17

Suchodół

0,25

0,04

700,00

43,96

31 482,88

Budynek OSP i grunt

Pętla

18

PGR Sikórz

0,17

1,06

0,97

2 000,00

7 000,00

627,68

 

Hydrofornia

Boisko

Drogi i pasy zieleni

19

Karwosieki Nowe

0,16

700,20

21 339,86

OSP Karwosieki Nowe

20

Żerniki

0,11

700,00

 

Punkt czerpalny

21

Turza Wielka

0,18

787,72

 

Punkt czerpalny

22

Karwosieki Noskowice

0,14

1,45

1,00

1,54

0,17

800,00

7 000,00

5 000,00

5 017,79

1 000,00

25 861,91

OSP w użyt. wieczystym

W dzierżawie OSP

Dzierżawa gruntu

Las

Stare siedlisko

23

Murzynowo

0,20

140,00

 

Drogi

24

Izabelin

1,68

7 352,05

 

Grunty w dzierżawie

25

Bądkowo Jeziorne

0,01

43,76

 

Nieużytek

26

Łukoszyn Borki

0,27

327,56

 

Grunt rolny

27

Bądkowo Rumunki

0,30

363,95

 

Grunt w dzierżawie

28

Winnica

0,38

461,00

 

Grunt bez użytkownika

29

Gorzechowo

1,68

2 038,13

 

Grunt w dzierżawie

30

Strupczewo

0,58

1,99

1 400,00

5 000,00

60 000,00

Była szkoła w Strupczewie

Boisko

31

Brudzeń Mały

0,37

1 500,00

 

Grunt w dzierżawie

32

Janoszyce

1,26

882,00

 

Drogi

33

Biskupice

0,88

6 500,00

 

Grunt do rozdysponowania

 

RAZEM

 

464 859,00

8 899 444,00

 

34

Sieć wodociągowa

193480 mb.

 

4 773 664,14

Sieć wodociągowa w gminie

RAZEM:

85,87

463 859,00

13 673 108,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-17 11:27:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Kowalska Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-11-06 09:57:24
  • Liczba odsłon: 12294
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411372]

przewiń do góry