UCHWAŁY RADY GMINY    KADENCJA 2002-2006

 

Lp

Uchwała Nr  

Przedmiot

1

Uchwała nr XIII/82/04 z dnia 26.01.2004 r.

W sprawie:uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.

2

Uchwała nr XIV/83/04 z dnia 22.03.2004 r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Brudzeń Duży na 2004 r.

3

Uchwała nr XIV/84/04 z dnia 22.03.2004r.

w sprawie:sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej i oznaczonej w ewidencji jako działka nr 19/1 i 19/3 o łącznej powierzchni 0,15 ha położonej w m. Bądkowo Rochny

4

Uchwała nr XIV/85/04 z dnia 22.03.2004 r.

w sprawie: sprzedazy w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej i oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 164/8 o pow. 0,1159 i działka nr 164/6 o pow. 0,115 położonej w m. Siecień

5

Uchwała nr XIV/86/04 z dnia 22.03.2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie oraz zmniejszenia wydatków w roku 2004

6

Uchwała ne XIV/87/04 z dnia 22.03.2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie na r. 2004

7

Uchwała nr XIV/88/04 z dnia 22.03.2004 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brudzeń Duży

8

Uchwała nr XV/89/04 z dnia 26.04.2004 r.

W sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały nr 260/XXVIII/02 z dnia 18.06.2002 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości o pow. 600 m2 zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 266 położona w Brudzeniu Dużym, stanowiąca własność Gminy Brudzeń Duży

9

Uchwała nr XV/90/04 z dnia 26.04.2004 r.

W sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 144, 145 i 146 o łącznej powierzchni 0,38 ha, położone w miejscowości Winnica, stanowiące własność Gminy Brudzeń Duży

10

Uchwała nr XV/91/04 z dnia 26.04.2004 r.

w sprawie: sprzedazy w drodze przetargu działki budowlanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 190/5 o pow. 0,1156 ha położona w miejscowości Brudzeń Duży stanowiąca własoność Gminy Brudzeń Duży

11

Uchwała nr XV/92/04 z dnia 26.04.2004 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Brudzeniu Dużym za rok 2003

12

Uchwała nr XV/93/04 z dnia 26.04.2004 r.

w sprawie: wprowadzenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym

13

Uchwała nr XV/94/04 z dnia 26.04.2003 r.

w sprawie: zwiększenia dotacji na zadania zlecone i w drodze umowy na 2004 r. oraz przeniesienia środków budżetowych między paragrafami w ramach rozdziału

14

Uchwała nr XV/95/04 z dnia 26.04.2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2004 r.

15

Uchwała nr XV/96/04 z dnia 26.04.2004 r.

w sprawie: zmian w budżecie

16

Uchwała nr XV/97/04 z dnia 26.04.2004 r.

w sprawie: ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży

17

Uchwała nr XV/98/04 z dnia 26.04.2004 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brudzeń Duży i Bądkowo kościelne i części miejscowości Brudzeń Mały gminy Brudzen Duży

18

Uchwała nr XV/99/04 z dnia 26.04.2004 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarwowania przestrzennego dla miejscowości Siecień i Murzynowo Gmina Brudzeń Duży

19

Uchwała nr XV/100/04 z dnia 26.04.2004 r.

w sprawie: przysąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sikórz Gminy Brudzeń Duży  

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

24

 

 

 

25

 

 

26

 

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

32

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

35

 

36

 

 

 

37

 

 

38

 

 

39

 

40

 

41

 

 

 

42

 

43

 

44

 

45

 

46

 

47

 

48

 

49

 

50

 

 

51

 

52

 

 

 

53

 

 

 

54

 

 

55

 

56

 

 

57

 

58

 

 

 

59

 

60

 

61

 

 

62

 

 

63

 

64

 

65

 

 

 

 

66

 

67

 

68

 

69

 

 

 

70

 

 

71

 

 

 

72

 

73

 

 

 

74

 

 

75

 

76

 

77

 

 

78

 

 

79

 

 

 

 

 

80

 

 

 

81

 

 

 

82

 

83

 

84

85

86

 

87

 

 

88

89

 

90

 

91

 

92

 

 

 

 

93

 

94

 

95

 

 

 

96

 

 

97

 

 

98

 

 

 

99

 

 

 

 

100

 

 

 

101

 

 

 

102

 

 

103

 

 

104

 

105

 

 

106

 

 

 

107

 

 

 

 

 

108

 

109

 

 

 

 

110

 

111

 

112

 

 

113

 

 

114

 

 

 

 

 

 

115

 

 

 

 

 

 

116

 

 

 

 

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

119

 

 

220

 

 

221

 

 

 

 

222

 

 

 

223

 

 

224

 

 

225

 

 

226

 

 

 

227

 

 

 

 

228

 

 

 

229

 

 

 

230

 

231

232

233

234

235

236

237

238

239

 

240

 

 

 

241

 

 

242

 

 

 

 

243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

244

 

 

 

 

 

 

245

 

246

 

 

 

247

 

 

248

 

 

 

 

 

 

249

uchwała nr XV/101/04 z dnia 26.04.2004 r.

 

 

uchwała nr XVI/102/04 z dnia

31 maja 2004 roku

 

 

 

uchwała nr XVI/103/04 z dnia 31 maja 2004 r.

 

uchwała nr XVI/104/04 z dnia 31 maja 2004 r.

 

uchwała nr XVII/105/04

 

 

 

uchwała nr XVII/106/04

 

 

uchwała nr XVII/107/04

 

 

 

uchwała nr XVII/108/04 z dnia 09.07.2004 r.  

 

uchwała nr XVIII/109/04 

zał. 1

 

uchwała nr XVIII/110/04

 

 

uchwała nrXVIII/111/04

zał. 1

 

uchwała nr XVIII/112/04

 

uchwała nrXVIII/113/04

 

 

uchwała nr XVII/114/04 

 

 

 

 

uchwała nrXVIII/115/04

 

 

 

uchwała nrXVIII/116/04

 

uchwała nr XVIII/117/04

 

 

 

uchwała nr XVIII/118/04

 

 

uchwała nr XVIII/119/04

zał. 1

 

uchwała nr XVIII/120/04

zał. 1   str 1 , 2 , 3

uchwała nr XVIII/121/04

str 1 , 2 , 3

uchwała nr XVIII/122/04

str 1 , 2 , 3 , 4

 

 

uchwała nr XIX/123/04

 

uchwała nr XIX/124/04

 

uchwała nr XIX/125/04

 

uchwała nr XIX/126/04

 

uchwała nr XIX/127/04

 

uchwała nr XIX/128/04

 

uchwała nr XIX/129/04

 

uchwała nr XIX/130/04

 

uchwała nr XIX/131/04

 

 

uchwała nr XIX/132/04

 

uchwała nr XIX/133/04

 

 

uchwała nr XIX/134/04

 

 

 

uchwała nr XIX/135/04

zał. do uchwały-135

 

uchwała nr XIX/136/04

 

uchwała nr XX/137/04

zał. 1 , 1a . 1b , 1c , 2 , 2a , 2b , 2c , 3 , 4 , 5 , 6 ,

 

uchwała nr XX/138/04

 

uchwała nr XX/139/04

 

 

 

uchwała nr XX/140/04

 

uchwała nr XX/141/04

 

uchwała nr XX/142/04

 

 

uchwała nr XXI/143/05

 

 

uchwała nr XXI/144/05

 

uchwała nr XXI/145/05

 

uchwała nr XXI/146/05

 

uchwała nr XXI/147/05

zal. 1

 

uchwała nr XXI/148/05

 

uchwała nr XXI/149/05

 

uchwała nr XXI/150/05

 

uchwała nr XXI/151/05

 

 

 

uchwała nr XXI/152/05

 

 

uchwała nr XXI/153/05

 

 

 

uchwała nr XXII/153a/05

 

uchwała nr XXII/154/05

 

 

 

uchwała nr XXII/155/05

 

 

uchwała nr XXII/156/05

 

uchwała nr XXII/157/05

 

uchwała nr XXII/158/05

 

 

uchwała nr XXII/159/05

 

 

uchwała nr XXII/160/05

- mieszkaniowy zasób gminy ,    

- plan gospodarowania na lata 2005-2010

 

uchwała nr XXII/161/05

- Regulamin udzielania pomocy

- Zał nr 1 do regulaminu

 

uchwała nr XXII/162/05

- plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2005 r.

 

uchwała nr XXII/163/05

 

uchwała nr XXII/164/05

 

uchwała nr XXII/165/05

uchwała nr XXIII/166/05

uchwała nr XXIII/167/05

 

uchwała nr XXIII/168/05

 

 

uchwała nr XXIII/169/05

uchwała nr XXIII/170/05

 

uchwała nr XXIII/171/05

 

uchwała nr XXIII/172/05

 

uchwała nr XXIII/173/05

zał. do uchwały nr 173/05

 

 

 

uchwała nr XXIII/174/05

 

uchwała nr XXIII/175/05

 

uchwała nr XXV/184/05

 

 

 

uchwała nr XXVI/186/05

 

 

uchwała nr XXVI/187/05

 

 

uchwała nr XXVI/188/05

 

 

 

uchwała nr XXVI/189/05

zał nr 1 , 2 , 3 , 4

 

 

 

uchwała nr XXVI/190/05

zał nr 1 - regulamin wynagradzania nauczycieli

 

 

uchwala nr XXVI/191/05

 

 

uchwała nr XXVI/192/05

 

 

uchwała nr XXVI/193/05

 

 

uchwała nr XXVI/194/05

zał. 1

uchwała nr XXVI/19505

 

 

uchwała nr XXVI/196/05

 

 

 

 

uchwała nr XXVII/197/05

 

 

 

 

uchwała nr XXVII/198/05

 

uchwała nr XXVII/199/05 ,

autopoprawka , opis , zał. 1 , 1a ,

1b , 1c , 1d , 2 , 2a , 2b , 2c , 2d , 3 ,   4 , 5, 6 , 7,

 

Uchwała nr XXVII/200/05

 

Uchwała nr XXVII/201/05

 

Uchwała nr XXVII/202/05

 

 

uchwała nr XXVII/203/05

 

 

Uchwała nr XXVIII/204/06

zał. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,

 

 

Uchwała XXVII/205/06

 

 

 

 

 

 

Uchwała XXVIII/206/06

 

 

 

 

 

 

Uchwała XXVIII/207/06

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała XXVIII/208/06

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała XXVIII/209/06

 

 

uchwała nr XXVIII/210/06

 

 

Uchwała nr XXIX/211/06

 

 

 

 

Uchwała XXIX/212/06

 

 

 

Uchwała nr XXIX/213/06

 

 

Uchwała nr XXIX/214/06

 

 

Uchwała nr XXX/215/06

 

 

 

Uchwała nr XXX/216/06

 

 

Uwała nr XXX/217/06

 

 

 

 

Uchwała nr XXX/218/06

 

 

 

Uchwała nr XXX/219/06

 

 

 

Uchwała nr XXXI/220/2006

zał. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr XXXIII/236/06

 

 

 

Uchwała nr XXXIII/237/06

 

 

Uchwała nr XXXIII/238/06

zał. do uchwały

 

 

 

Uchwała nr XXXIII/239/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr XXXIII/240/06

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr XXXIII/241/06

 

Uchwała nr XXXIII/242/06

 

 

 

Uchwała nr XXXIII/243/06

 

 

Uchwała nr XXXIII/244/06

 

 

 

 

 

 

Uchwala nr XXXIII/245/06

zal. do uchwały

 

 

w sprawie: przysąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brudzeń Duży  

w sprawie: zawarcia umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. Budowa hali sportowej przy SP i Gimnazjum w Brudzeniu Dużym i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania tych środków.

w sprawie: zmian w budżecie gminy 2004 r.

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy 2004 r.

 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z FOŚiGW na budowę kanalizacji

 

zwiększenia wydatków związanych z zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW w W-wie na budowę kanalizacji

zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego

 

w sprawie zwiększenia  dotacji na zadania  zlecone   

 

zmian w budżecie

 

 

nabycia na rzecz gminy nieodpłatnie budynku hydroforni studni głębinowej i rozprowadzenie wody od ANR

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w W-wie na budowę sieci wodociągowej z przyłączami.

sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieruchomości rolnej.

 

sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości w m. Brudzeń Duży.

 

zwiększenia wydatków związanych z zaciągnięciem długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w W-wie na budowę sieci wodociągowej z przyłączami.

zmniejszenia wydatków z zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Brudzeniu Dużym.

 

zmian w budżecie

 

zmniejszenia środków na zadania w drodze umowy oraz przeniesienia środków między działami

 

zmiany przeznaczenia budynku SP w Strupczewie na budynek mieszkalny

Przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brudzeń Duży na lata 2004-20015

 

przyjęcia Statutu GOPS w Brudzeniu Dużym

zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej

szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

 

ustalenia średniej ceny skupu dla celów podatku rolnego 2005 r   

zwolnień w podatku rolnym 

 

określenia stawek w podatku od nieruchomości

zwolnień w podatku od nieruchomości

 

stawek opłaty targowej

 

zwolnień od opłaty targowej

 

określenia wysokości stawek podatku od środków transpotrowych na 2005 r.

zwolnień w podatku od środków transportowych

określenia wysokości stawek od posiadania psów i zwolnień w tym podatku na 2005r.

 

zmian w budżecie na 2004 r.

 

większenia dotacji na zadania w drodze porozumień oraz przeniesienia środków bodżet. między paragraf.

zmniejszenia wydatków związanych z zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW w W-wie na budowęsieci wodociągowej z przyłączami

zmian w budżecie zał. plan wydatków na zadania inwestyc.

 

sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogran. nieruchomości w m. Sikórz

uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.

 

 

zmian w budżecie

 

zmniejszenia wydatków związanych z zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW w W-wie na budowę sieci wodociąg. z przyłączami.Zał.

zmian w budżecie na 2004 r.

 

powołania kierownika SPZOS

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Brudzeń Duży na 2005 r.

 

uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2005 r.

sprzedazy nieruchomości  w m. Główina

sprzedaży działki w m. Sikórz PGR

 

sprzedaży działki w m. Siecień

 

sprzedaży nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Zał. nr 1

 

ustalenia wynagrodzenia Wójta

 

zwiększenia wydatków na 2005 r.

 

zmian w budżecie na 2005 r.

 

przyjecia "Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami -o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2005 r.

określenia tygodniowego obow. wymiaru godz. zajęć logopedów i pedagogów zatrudnionych w szkołach

zasad przyznawania i zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w postaci posiłków w 2005 r.

udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2004

zarzadzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

zasad otrzymywania i wysokość diety przysługującej sołtysom

 

wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXI/144/05 z dnia 1 marca 2005 r.

wyrażenia zgody na sprzedaż gruntów położonych w m. Bądkowo Podlasie

zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Brudzeń Duży

ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości za punkt dla pracowników GOPS w Brudzeniu Dużym

utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy, uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2005-2010 oraz zasad wynajmu lokali

uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy z terenu gminy

zwiększenia wydatków na 2005 r. oraz zmian w budżecie

 

 

zmian w budżecie na 2005 r.

 

zwiększenia dotacji na zadania zlecone

 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% na terenie gminy

zmian w budżecie w 2005 r

dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Brudzeń Duży

uchwalenia planu dochodów własnych jednostek budżetowych na 2005r .

przeniesienia środków budżetowych

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Brudzeń Duży gruntów rolnych

zwiększenia wydatków na 2005r oraz zmian w budżecie

zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne realizowane w 2005r

wydatki na zadania inwestycyjne na 2005r oraz wieloletnie programy inwestycyjne

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 17/III/98

 

zmian w budżecie na 2005r

 

zatwierdzenia programu ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami

 

 

określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 r.

 

określenia stawek podatku od posiadania psów

 

określenia wyskokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.

 

 

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

 

 

uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 r.

 

 

wyrażenia zgody na nabycie gruntów rolnych,przeznaczonych na poszerzenia pasa drogowego

 

wprowadzenia zmian do uchwały XXXIII/170/05

 

przeniesienia środków budżetowych w 2005 r.

 

zmian w budżecie

 

ustal. najniższego wynagr.zasadn.dla prac. szkół nie będacych nauczycielami

 

zwiększenia dotacji na zadania zlecone oraz przeniesienia środków budżetowych

 

 

powołania Kierownika Samodzielnego Zakładu Opieki zdrowotnej w Brudzeniu Dużym

 

 

 

nadania statutu GBP

 

uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.

 

 

 

 

zmian w budzecie

 

zmian w budżecie 2005 r.

 

zmian w planie dochodów własnych jednostek budzetowych na 2005 r.

 

powołania Kierownika SPZOZ w Brudzeniu Dużym

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brudzeń Duży w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia

 

 

 

przyjęcia "Programu współpracy gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2006 r.

 

 

przyznawania i zasad zwrotu wydatkow poniesionych na świadczenia z dniem podjęcia 21 lutego 06 roku z pomocy społecznej w postaci posiłków w latach 2006 - 2009.

 

 

wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXVI/195/05 r. z dnia 05.12.2005 r. dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminy Brudzeń Duży nie będących nauczycielami i pracowników Biura Obsługi Szkół Samorzadowych.

 

 

wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXVI/ 191/05r. z dnia 05 grudnia 05r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym dotyczącej wyrazenia zgody na nabycie na rzecz Gminy w Brudzeniu Dużym gruntów rolnych, przeznaczonych na poszerzenie pasa drogi gminnej w Sikorzu.

 

 

w sprawie zwiększenia wydatków na 2006 rok.

 

ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brudzeń Duzy

 

 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Brudzeń Duży na rok 2006 

 

określenia stawki godzinnej dla osób pracujących w ramach prac społecznie użytecznych

 

zwiększenia wydatków na 2006 rok.

 

 

Zmian w budżecie w 2006 roku.

 

 

udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym za 2005 rok.

 

zwiększenia wydatków na2006 rok oraz zmian w budżecie w 2006 roku.

 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowosci Bądkowo Kościelne, stanowiącej własność Gminy Brudzeń Duży.

 

zaciągnięcia długotermonowego kredytu bankowego na zadania inwestycyjne realizowane w 2006 roku.

 

zwiększenia wydatków związanych z zaciągnięciem kredytu na budowę szkoły w Brudzeniu.

 

ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brudzeń Duzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Brudzen Duży na lata 2004-2015

 

Przyjęcia nowego Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego

 

 

Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brudzen Duży na lata 2006 - 2016

 

Uchylenia uchwały nr 7/XXXXVI/03 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dn. 04.06.03 r. w spr. uchwalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy i uchylenia uchwały nr XXXI/223/06 RG z dn. 29.06.06 w spr. wprowadzenia zmiany do uchwały nr 7/XXXXVI/03 RG z dn. 04.06.2006 dot. uchwalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Brudzen Duży.

 

 

 

 

wprowadzenia zmian do  uchwały XXII/161/05 z dnia 28.04.2005 r. RG w spr. uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy z terenu gminy Brudzeń Duży

 

 

zmian w budżecie w 2006 r.

 

Zwiekszenia środków budżetowych na zadania zlecone w 2006 r.

 

 

wprowadzenia zmian w budżecie w 2006 r.

 

zmiany do uchwały nr XXXI/226/06 RG z dnia 29.06.06 w spr. przystąpienia Gminy Brudzeń Duzy do Lokalnej Grupy Działania pod nazwą "Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej" jako członka wspierajacego.

 

 

 

         

 

                                                                                   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-03-04 10:21:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Małkiewicz Teresa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-08 09:20:43
  • Liczba odsłon: 6259
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411310]

przewiń do góry