Protokół z posiedzenia Komisji opiniującej


Brudzeń Duży, dn.18.05.2022 r.

 

INFORMACJA

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brudzeniu Dużym

 

działając na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021 poz. 1119)

 

ogłasza:

 

otwarty konkurs ofert – zadanie dofinansowywane przez

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w zakresie profilaktyki alkoholowej na 2022 rok pod nazwą: „Liderzy Zdrowia 2022”

 

Celem projektu „Liderzy Zdrowia 2022” jest prowadzenie oddziaływań i/lub realizacji programów, działań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej, z wykorzystaniem strategii profilaktycznych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodziców jak również do społeczności lokalnej ze środowisk zagrożonych problemem uzależnień oraz grup/osób prezentujących zachowania problemowe/ryzykowne.

 

Informacja o konkursie

Wniosek

Sprawozdanie

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Maraszek Maria
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-18 13:51:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-10 11:59:21
  • Liczba odsłon: 365
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411316]

przewiń do góry