Wyniki Wyborów do parlamentu

Wyniki Referendum

 

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2023 r.
Poz. 1564


POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 sierpnia 2023 r.


w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku
z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497)
stanowi się, co następuje:
§ 1. Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 15 października 2023 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik
do postanowienia.
§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r.
o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Zadania obwodowej komisji wyborczej

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

 • przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
 • czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
 • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,
 • przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Więcej pod linkiem tutaj


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy


Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Płocku w sprawie utworzenia nowych obwodów głosowania


POSTANOWIENIE NR 93/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W PŁOCKU I
z dnia 8 września 2023 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Brudzeń Duży w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brudzeń Duży

z dnia 13 września 2023 roku

 o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach


INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Płocku I

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie losowań

 


O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY
z dnia 12 września 2023 r.
w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
oraz w referendum ogólnokrajowym
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania


Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania


ZGŁOSZENIE
ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.


POSTANOWIENIE NR 125/2023
Komisarza Wyborczego w Płocku I
z dnia 22 września 2023 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Brudzeń Duży

 


BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO W DNIU WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

W związku ze zmianami w Kodeksie Wyborczym uchwalonymi przez Parlament RP, uprzejmie informujemy, że w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego. Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zamiar skorzystania z takiego transportu należy zgłaszać do Urzędu Gminy Brudzeń Duży najpóźniej do dnia 2 października 2023 r. (poniedziałek) do godz. 17:00.

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

 • pisemnie: Urząd Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży
 • w formie elektronicznej: email: sekretariat@brudzen.pl
 • ustnie, telefonicznie: Urząd Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży, tel. 24 360 47 20

 

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (tj. do 12 października).

 

W załączeniu wymagane dokumenty: zgłoszenie skorzystania z transportu oraz klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgłoszenie skorzystania z darmowego transportu dla osób niepełnosprawnych, oraz tych którzy ukończyli 60 r. ż. do lokalu wyborczego

 


OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku
z dnia 25 września 2023 r .
o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
w okręgu wyborczym nr 16 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej


OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku
z dnia 25 września 2023 r .
o zarejestrowanych kandydatach na senatora
w okręgu wyborczym nr 38 w wyborach
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


W związku ze zmianami w Kodeksie Wyborczym uchwalonymi przez Parlament RP, uprzejmie informujemy, że w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców zamieszkujących na terenie gminy. W ramach gminnego przewozu pasażerskiego, w godzinach głosowania odbywają się 2 pełne kursy do i z lokalu wyborczego. W załączeniu rozkład jazdy z podaniem linii komunikacyjnej, przystanków oraz godzin odjazdów z poszczególnych przystanków.

Linia komunikacyjna nr 1 w dniu wyborów 15.10.2023 do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Turzy Małej  (OSP Turza Mała)

Linia komunikacyjna nr 2 w dniu wyborów 15.10.2023 do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Turzy Małej  (OSP Turza Mała)

Linia komunikacyjna nr 3 w dniu wyborów 15.10.2023 do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Brudzeniu Dużym  (Hala sportowa w Szkole Podstawowej)

Linia komunikacyjna nr 4 w dniu wyborów 15.10.2023 do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Brudzeniu Dużym  (Hala sportowa w Szkole Podstawowej)

Linia komunikacyjna nr 5 w dniu wyborów 15.10.2023 do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Sikorzu (Szkoła Podstawowa)

Linia komunikacyjna nr 6 w dniu wyborów 15.10.2023 do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Siecieniu  (Szkoła Podstawowa)

Linia komunikacyjna nr 7 w dniu wyborów 15.10.2023 do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Siecieniu  (Szkoła Podstawowa)

Linia komunikacyjna nr 8 w dniu wyborów 15.10.2023 do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Sobowie (OSP Sobowo)

Linia komunikacyjna nr 9 w dniu wyborów 15.10.2023 do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Rokiciu  (Dom Sióstr Zakonnych)

Linia komunikacyjna nr 10 w dniu wyborów 15.10.2023 do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Główinie  (budynek po Szkole Podstawowej)

                            

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-08-16 15:20:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-16 09:49:41
 • Liczba odsłon: 628
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4605272]

przewiń do góry