Obwieszczenie

Wójta Gminy Brudzeń Duży

z dnia 20 września 2006 roku

w sprawie numerów i granic obwodów głosowania na terenie Gminy Brudzeń Duży

 

    Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r.   nr 159,poz. 1547  ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach   i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych uchwałą nr 110/98 Zarządu Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia    02.09.1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych  na dzień 12 listopada 2006 roku.

 

Numer 

obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

CEGIELNIA, BĄDKOWO RUMUNKI, IZABELIN, KŁOBUKOWO PATRZE, TURZA MAŁA, TURZA WIELKA, WINNICA, WINCENTOWO, ZDZIEMBÓRZ.

Szkoła Podstawowa      w Turzy Małej

Tel:.  024 260 40 15

Lokal dostosowany  do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

BĄDKOWO JEZIORNE, BĄDKOWO KOŚCIELNE, BĄDKOWO PODLASIE, BĄDKOWO ROCHNY, BRUDZEŃ DUŻY, BRUDZEŃ MAŁY, JANOSZYCE, KRZYŻANOWO, ŁUKOSZYNO BORKI.

Gimnazjum w Brudzeniu Dużym

tel:. 024 260 40 89

Lokal dostosowany  do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

KARWOSIEKI CHOLEWICE, KARWOSIEKI NOSKOWICE, NOWE KARWOSIEKI, PARZEŃ, PARZEŃ JANÓWEK, SIKÓRZ, SUCHODÓŁ.

Szkoła Podstawowa       w Sikorzu

tel:. 024 261 28 26

4

MYSLIBORZYCE, UNIEJEWO, ROKICIE , WIĘCŁAWICE.

Szkoła Podstawowa      w Myśliborzycach

tel:. 024 260 96 30

5

BISKUPICE, CIERSZEWO, GORZECHOWO,  LASOTKI, MURZYNOWO, RADOTKI, ROBERTOWO, SIECIEŃ , SIECIEŃ RUMUNKI, ŻERNIKI.

Szkoła Podstawowa      w Siecieniu

tel:. 024 261 26 26

Lokal dostosowany 

do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

GŁÓWINA, REMBIELIN, SOBOWO, STRUPCZEWO.

Szkoła Podstawowa                   w Główinie

tel:. 024 260 41 45

 

Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 600 do 2000

 

=======================================================================================================================

                                                                                                                                                 

 

 

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 18 września 2006 r.

w sprawie określenia okręgów wyborczych, ich granic i numerów

oraz liczbie   mandatów w wyborach do Rady Gminy Brudzeń Duży   w 2006 r.

 

               Na podstawie art. 94 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. nr 159, poz.1547 z póź.zm.)   w związku z uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym nr 269/XXIX/02 z dnia 09 lipca 2002 r.    w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin   w 2002 r. niżej   podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym :

 

Geografia okręgowa Rady Gminy Brudzeń Duży na dzień 18 września 2006 r.

Nr

okręgu

Liczba mandatów

Granice okręgu

1

1

Cegielnia, Kłobukowo Patrze, Turza Mała, Turza Wielka

2

1

Bądkowo Kościelne, Bądkowo Rumunki, Strupczewo

3

1

Bądkowo Rochny, Krzyżanowo, Winnica

4

2

Brudzeń Duży, Brudzeń Mały

5

1

Karwosieki Cholewice, Karwosieki Noskowice, Nowe Karwosieki

6

1

Parzeń

7

2

Sikórz, Suchodół

8

1

Myśliborzyce, Rokicie, Uniejewo

9

1

Gorzechowo, Siecień Rumunki, Żerniki

10

2

Lasotki, Murzynowo, Siecień

11

1

Główina, Więcławice

12

1

Rembielin, Sobowo

Suma

15

 

       

 

  Siedzibę Gminnej Komisji Wyborczej wyznaczono w budynku Urzędu Gminy Brudzeń Duży pok. Nr 1 i 5,   tel: 024 260 40 81 ,     024 260 40 13,                  tel/fax 024 260 40 23

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                                                             /-/ inż. Henryk Kisielewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-09-19 09:46:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Kowalska Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-20 13:06:57
  • Liczba odsłon: 1492
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4605238]

przewiń do góry