.

 

INFORMACJA  O STANIE  MIENIA KOMUNALNEGO

 W GMINIE  BRUDZEŃ  DUŻY  -  2004 r.

 

Lp.

Obręb

Powierzchnia nieruchomości w ha

Wartość gruntów w tys. zł

Wartość budynków w tys. zł

 

U w a g i

1.

Brudzeń Duży

0,06

6 846,-

117 380,-

Dwa lokale  w budynku Spokojnej Starości

 

 

1,19

8 000,-

49 635,-

 

5 152,-

Budynek Urzędu Gminy

Budynek gospodarczy

0,01

 

 

Kiosk - przystanek

0,30

7 000,-

59 953,-

Budynek mieszkalny - czworak

0,49

4 000,-

 

Stacja wodociągowa

0,75

48 150,-

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym „Rolmex”

0,24

8 328,-

 

Grunt w użytkowniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej

w Płocku

0,17

8 840,-

41 546,-

Budynek mieszkalny

+budynek gospodarczy przy remizie

0,13

5 658,-

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym

1,47

6 585,-

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym

0,09

5 314

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym

0,69

1 842,-

 

Grunt w użytkowaniu wieczystym

0,82

2 460,-

 

Grunt wydzierżawiony

1,33

1 200,-

 

Grunt wydzierżawiony

10,35

11 000,-

 

Grunt pod drogami

0,21

1 700,-

23 279,17

Agronomówka Budynek biurowy

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Brudzeń Duży

1,30

 

0,23

0,45

2,82

0,21

4 000,-

 

20 736,-

10 800,-

11 500,-

300,-

 

 

 

29 765,49

681 070,36

Grunt przeznaczony pod budowę szkoły

2 działki budowlane

Ośrodek Zdrowia

Szkoła Podstawowa

Nieużytki

 

2

Bądkowo Kościelne

1,04

0,36

 

0,79

0,84

3 000,-

 1 000,-

 

2 500,-

500,-

2 551 378,76

 

Oczyszczalnia ścieków

OSP Bądkowo Kościelne-użyt.wieczyste

Drogi

Nieużytki

3

Bądkowo Rochny

0,15

500,-

 

Stare siedlisko

 

4

Cierszewo

0,14

1 400,-

 

Grunty w użytkowaniu wieczystym

 

 

0,03

200,-

 

Droga

5

Główina

0,21

 

0,84

0,22

 

2,58

 

0,46

3,21

800,-

 

1 000,-

200,-

 

1 000,-

 

2 000,-

3 500,-

 

 

120 671,84

 

 

43 938,94

Grunt w użytkowaniu wieczystym

Budynek mieszkalny

Ciek wodny

 

Szkoła Podstawowa                w Główinie

 

Dzierżawa

dzierżawy

6

Rochny Podlasie

0,24

1,75

0,87

500,-

2 000,-

200,-

 

Nieużytki

Użytkowane rolniczo

Drogi, rowy

 

7  

Turza Mała

0,56

2,00

1,18

 

0,24

0,98

 

0,35

 

1 000,-

 

800,-

 

15 900,-

 

200,-

 

 

 

214 442,27

 

 

SKR

Dzierżawy

Szkoła Podstawowa + budynek gospodarczy

OSP – Turza Mała – użyt.wieczysty

8 działek budowlanych

 

drogi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

8

Sobowo

0,06

 

0,09

1,06

 

0,28

0,02

 

4,02

0,56

 

 

0,39

0,22

2 183,-

 

800,-

1 000,-

 

2 800,-

4 000,-

 

7 000,-

1 742,-

 

 

800,-

100,-

 

 

 

 

 

11 175,00

 

 

 

 

10 663,00

Grunt w użytkowaniu wieczystym

Działka

OSP Sobowo-użytkowanie wieczyste

Budynek mieszkalny – czworak

Grunt w użytkowaniu wieczystym

Grunty użyt. Rolniczo

Pałac – bud. mieszkalny + użytkowanie wieczyste gruntu

Grunt w dzierżawie

Drogi

9

Sikórz

0,40

 

0,19

 

0,31

1,90

 

0,08

0,15

0,42

2 000,-

 

1 000,-

 

800,-

2 000,-

 

6 352,-

800,-

800,-

 

 

 

 

41 579,30

121 614,07

 

 

11 496,04

Grunt w użytkowaniu wieczystym

OSP – bud. straży+garaż-użytkowanie wieczyste

Budynek mieszkalny

Szkoła Podstawowa

Grunt w użyt. wieczystym

Ośrodek Zdrowia

Drogi i pasy zieleni

10

Siecień

0,49

0,86

0,38

0,29

0,05

1,19

0,13

0,62

0,48

0,04

0,24

2,81

700,-

44 381,-

1 200,-

6 800,-

800,-

1 000,-

400,-

25 400,-

1 200,-

1 539,-

1 500,-

2 000,-

 

 

3 038 243,34

353 959,70

 

 

 

 

327 420,54

Boisko

Park

Szkoła Podstawowa

Ośrodek Zdrowia – Siecień

Maszt – dzierżawa

Woda – kanał

OSP-straż.użyt.wieczyste

Grunty i garaże po KR.

Hydrofornia

Użytkowanie wieczyste

Pasy zieleni + działka

Drogi i pasy zieleni

11

Rembielin

0,10

200,-

 

Grunt na poszerzenie drogi

12

Parzeń II

0,90

0,15

0,85

 

0,33

2 500,-

700,-

1 000,-

 

500,-

 

34 854,92

 

Grunty rolne

Budynek mieszkalny

OSP Parzeń –użytkowanie wieczyste

Drogi

13

Parzeń I

0,92

500,-

 

Drogi i grunty budowlane

14

Myśliborzyce

0,67

1,07

0,53

 

0,02

1 500,-

600,-

800,07

 

32,00

 

 

37 552,77

Grunt w użyt. wieczystym

Grunt w dzierżawie

Szkoła Podstawowa w Myśliborzycach

Droga

 

1

2

3

4

5

6

15

Lasotki

0,05

700,25

 

Punkt czerpalny i droga

16

Karwosieki Cholewice

0,15

0,06

1,30

600,00

300,00

400,00

422 070,00

Hydrofornia

Punkt czerpalny

Nieużytek- byłe wysypisko

17

Suchodół

0,25

 

0,04

700,00

 

43,96

 

 OSP i grunt w użytkowaniu wieczystym

Pętla

18

PGR Sikórz

0,17

1,06

0,97

2 000,00

7 000,00

627,68

 

Hydrofornia

Boisko

Drogi i pasy zieleni

19

Karwosieki Nowe

0,16

700,20

 

OSP Karwosieki Nowe-użytkowanie wieczyste

20

Żerniki

0,11

700,00

 

Punkt czerpalny

21

Turza Wielka

0,18

787,72

 

Punkt czerpalny

22

Karwosieki Noskowice

0,14

1,45

1,00

1,54

0,17

800,00

7 000,00

5 000,00

5 017,79

1 000,00

 

OSP w użyt. wieczystym

w dzierżawie OSP

Dzierżawa gruntu

Las-grunt zadrzewiony

Stare siedlisko

23

Murzynowo

0,70

           15 140,00

117 207,00

Drogi, budynek mieszkalny

24

Izabelin

1,68

7 352,05

 

Grunty w dzierżawie

25

 Bądkowo Jeziorne

0,01

43,76

 

Nieużytek

26

Łukoszyn Borki

0,27

327,56

 

Grunt rolny

27

Bądkowo Rumunki

0,30

363,95

 

Grunt w dzierżawie

28

Winnica

0,38

461,00

 

Grunt bez użytkownika

29

Gorzechowo

1,68

2 038,13

 

Grunt w dzierżawie

30

Strupczewo

0,58

 

1,99

1 400,00

 

5 000,00

60 000,00

Była szkoła w Strupczewie

Boisko

31

Brudzeń Mały

0,37

1 500,00

 

Grunt w dzierżawie

32

Janoszyce

1,26

882,00

 

Drogi

33

Rokicie

0,21

20 000,00

 

Działka zabudowana

 

RAZEM

 

429 774,00

8 526 048,51

 

34

Sieć wodociągowa

224 519 mb.

 

5 364 908,07

Sieć wodociągowa w gminie

RAZEM:

83,85

429 774,00

13 890 956,58

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-10 13:52:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Kowalska Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-10 13:52:18
  • Liczba odsłon: 1602
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411077]

przewiń do góry