Brudzeń Duży, 20 czerwca 2022 r.

 Zamawiający:

Gmina Brudzeń Duży

09-414 Brudzeń Duży

tel./fax (...)24 3604720

http:/ www.brudzen.pl

e-mail: ug_brudzen@interia

 

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

ZAWIADOMIENIE   O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

                                     OFERTY

Zamawiający: Gmina Brudzeń Duży, 09-414 Brudzeń Duży w Płocku informuje,

że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego do 30 000EURO, dotyczącym  Remontu w sali gimnastycznej  w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu  wybrana została do realizacji zamówienia  oferta, którą złożył  Wykonawca  j. n . Zakład Budowlany „DEDAL” Heronim Tomczyk 09 - 414 Brudzeń Duży, Sobowo 7b

I. Do upływu terminu składania ofert złożono: 1  ofertę.

Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba otrzymanych punktów

 w kryterium

CENA = 60

Liczba otrzymanych punktów w kryterium Gwarancja - 40

 

1.

Zakład Budowlany „DEDAL” Heronim Tomczyk 09 - 414 Brudzeń Duży,

Sobowo 7b

 

        60  pkt 

 

             40 pkt

 

II. Oferty odrzucone  – brak ofert odrzuconych.

III. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi  kryteriami oceny ofert: CENA – 60%, gwarancja – 40%.   Wykonawca mógł maksymalnie otrzymać 100 punktów.

III. Zamawiający przewiduje zawrzeć umowę w zakresie udzielenia  zamówienia – nie wcześniej niż  w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym.

                                                                                        Zatwierdził:

Wójt  Gminy

                                                                            Andrzej Dwojnych


ZAPYTANIE OFERTOWE

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU,

DNI I GODZINY PRACY:

 Gmina Brudzeń Duży,  09-414 Brudzeń Duży

Tel:  24 260 – 42 – 81 Fax: 24 260 – 42 - 81

e-mail: bosszem@wp.pl

Dni i godziny pracy Zamawiającego:  poniedziałki 9.30 -17.30, od wtorku do piątku

w godz. 7:30 -15:30.

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia  realizowane jest w trybie zapytania

ofertowego.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia  są roboty budowlane polegające  na: Remoncie w  sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu:

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót:

1) cyklinowanie bezpyłowe posadzki z deszczółek dębowych, szpachlowanie, polerowanie

 i niezbędne naprawy, 3 – krotne lakierowanie parkietu, powierzchnia podłogi – 288 m²

2) lakier powinien spełniać następujące wymagania:

a) zgodny z normą PN 14904: dla podłóg sportowych, odporność na poślizg (europejska norma),

b) powinien posiadać właściwości w zakresie reakcji na ogień zgodnie z EN13501-1,

c) powinien posiadać odporność na ślady obuwia,

d) powinien posiadać wysoka odporność chemiczna,

e) powinien posiadać wysoką odporność na ścieranie i zarysowania,

f) powinien tworzyć elastyczną powłokę lakierową.

3) oznakowanie liniami zgodnymi z normami i przepisami boisk, farbami transparentnymi odpowiednio dobranymi do lakieru:

a) boisko do piłki ręcznej – oznakowanie stref bramkowych do piłki ręcznej – półkole

    o wymiarach 6 m oraz linie techniczne dla bramkarza – kolor czerwony,

b) boisko do piłki koszykowej – wym. zewnętrzne 23,40 m długość, szerokość 11m – kolor czerwony,

c) boisko do piłki sitkowej – wym. zewnętrzne  18m długość i szerokość 9m – kolor biały,

4) demontaż i montaż nowych listew przypodłogowych,

5) usunięcie ubytków tynków w ścianach wewnętrznych – szpachlowanie, usunięcie pęknięć,

6) malowanie powierzchni ścian  sali gimnastycznej – 482 m² ( w tym lamperie 150 m² )

7) malowanie glifów wokół okien – 60 m²

8) malowanie konstrukcji metalowych pod sufitem

9) przed rozpoczęciem malowania należy właściwie przygotować powierzchnie ścian

    do malowania (zabezpieczenie gruntem),

10) farby z przeznaczeniem do sal gimnastycznych – odporne na zmywanie,

 11) wszelkie niezbędne materiały potrzebne do wykonania robót z certyfikatem zapewnia oferent,

12) zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej remontowanego  pomieszczenia i uwzględnił wszystkie koszty konieczne do zrealizowania przedmiotu zapytania oraz do prawidłowego przygotowania oferty,

2. Wykonanie  robót w  szkole musi zostać potwierdzone przez dyrektora szkoły lub upoważnionego przez dyrektora pracownika na oryginale faktury.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - załącznik

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-05-27 07:49:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-20 11:53:04
  • Liczba odsłon: 308
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411289]

przewiń do góry