Działając na mocy art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r., poz. 2236),
Wójt Gminy Brudzeń Duży informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego
z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Brudzeń Duży.

Wnioski na zakup węgla dostępne będą od dnia 10 listopada 2022r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Brudzeniu oraz na stronie www.brudzen.pl


Dotyczy: skierowania do konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2030 roku

Szanowni Państwo!

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, Zarząd Województwa Mazowieckiego przystąpił do opracowania nowego Programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.

Aktualnie dokumenty skierowane zostały do konsultacji społecznych.
Termin konsultacji: 30 czerwca 2022 roku – 21 lipca 2022 roku.

Przedmiotowe dokumenty dostępne są na stronie internetowej https://mazovia.pl/ w zakładce konsultacje społeczne oraz w postaci papierowej w siedzibie Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa (IV piętro, pokój 418) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00 - wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Wobec powyższego zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu i projektem Prognozy oraz do zgłaszania uwag i sugestii do ww. dokumentów, w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5,
03-718 Warszawa e-mail: polityka.ekologiczna@mazovia.pl.

 

Z poważaniem

Dyrektor Departamentu

Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa

Tomasz Krasowski

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-08 15:20:22
  • Liczba odsłon: 22593
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411249]

przewiń do góry