Raporty o stanie Gminy Brudzeń Duży

 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Brudzeń Duży za 2021 rok

 Raport o stanie Gminy Brudzeń Duży za 2020 rok

 Raport o stanie Gminy Brudzeń Duży za 2019 rok

 Raport o stanie Gminy Brudzeń Duży za 2018 rok

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem  o stanie gminy za 2021 rok

 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy.
  Sesja, na której będzie przedstawiony Raport o stanie gminy za 2021 rok planowana jest w dniu 21 czerwca 2022 r.
 2. Rada Gminy rozpatruje Raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.
  Nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
 3. W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.
  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Gminy Brudzeń Duży pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 20 czerwca 2022 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Obsługi Rady Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym, pokój nr 4 (ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży) w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 20 czerwca 2022 roku nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-10 15:42:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-31 10:03:18
 • Liczba odsłon: 2151
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411100]

przewiń do góry