Zobacz podgałęzie

RGR.6845.4.2020                                                                                                                                                                          Brudzeń Duży dn.10.11.2020r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Wójt Gminy Brudzeń Duży działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

( tj. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.)

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY DO ODDANIA W UŻYCZENIE

 

 

 

Lp.

 

Obręb

ewidencyjny

 

Nr działki

Nr KW

 

Powierzchnia

działki

w ( ha)

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

przestrzennego

Gminy Brudzeń Duży

 

Okres użyczenia

 

Forma        użyczenia

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1.

 

 

 

Brudzeń Duży

 

 

 

 

 

Działka nr  174/19

PL1P/00063665/3

 

 

0,1204 ha

Grunty orne

RIVa – 0,1204 ha

 

Nieruchomość znajduje się                  w Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowości Brudzeń Duży przyjętego Uchwałą nr IV/26/07 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 08 marca 2007r.( Dz. Urz. Woj.Mazowieckiego nr 120 poz. 3102) teren zabudowy usługowej celu publicznego oznaczony symbolem UP2- teren usług oświaty

Bezpłatnie do 31.12.2027r.

Na rzecz – Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych JEDNA DROGA  w Strupczewie Dużym – cel niekomercyjna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna w m. Brudzeń Duży – plac zabaw, siłownia zewnętrzna i miejsce wypoczynku

2.

Brudzeń Duży

Działka nr  174/20

PL1P/00063665/3

0,1291 ha

Grunty orne

RIVa – 0,1291 ha

Nieruchomość znajduje się                  w Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowości Brudzeń Duży przyjętego Uchwałą nr IV/26/07 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 08 marca 2007r.( Dz. Urz. Woj.Mazowieckiego nr 120 poz. 3102) teren zabudowy usługowej celu publicznego oznaczony symbolem UP2- teren usług oświaty

Bezpłatnie do 31.12.2027r.

Na rzecz – Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych JEDNA DROGA  w Strupczewie Dużym – cel niekomercyjna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna w m. Brudzeń Duży – plac zabaw, siłownia zewnętrzna i miejsce wypoczynku

3.

Brudzeń Duży

Część działki 485/2

PL1P/00063665/3

 

0,1700 ha

Grunty orne

RIVa – 0,1700 ha

Nieruchomość znajduje się                  w Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowości Brudzeń Duży przyjętego Uchwałą nr IV/26/07 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 08 marca 2007r.( Dz. Urz. Woj.Mazowieckiego nr 120 poz. 3102) teren zabudowy usługowej celu publicznego oznaczony symbolem UP2- teren usług oświaty

Bezpłatnie do 31.12.2027r.

Na rzecz – Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych JEDNA DROGA  w Strupczewie Dużym – cel niekomercyjna infrastruktura rekreacyjna i turystyczna w m. Brudzeń Duży – plac zabaw, siłownia zewnętrzna i miejsce wypoczynku

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 04.11.2020r. , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym i na stronie internetowej www.ugbrudzenduzy.bip.org.pl


RGR.6845.3.2020                                                                                                                                                                          Brudzeń Duży dn.04.11.2020r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Wójt Gminy Brudzeń Duży działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm.)

 

 

 

Lp.

 

Obręb

ewidencyjny

 

Nr działki

Nr KW

 

Powierzchnia

działki

w ( ha)

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania

przestrzennego

Gminy Brudzeń Duży

 

Okres użyczenia

 

Forma        użyczenia

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1.

 

 

 

Parzeń Janówek

 

 

 

 

 

Działka nr  20/21

PL1P

/00028921/9

 

 

0,06 ha

Pastwiska trwałe

PsV- 0,06 ha

 

Nieruchomość znajduje się poza Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Bezpłatnie do 31.12.2030r.

Na rzecz – Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM w Gąbinie – cel niekomercyjna infrastruktura turystyczna nad rzeką Skrwą – pomost i zagospodarowanie terenu

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BRUDZEŃ DUŻY DO ODDANIA W UŻYCZENIE.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od 04.11.2020r. , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gmi

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-12-04 09:28:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-04 09:28:53
  • Liczba odsłon: 1544
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411216]

przewiń do góry