Procedura załatwiania sprawy

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

* Referat Rozwoju Gminy i Rolnictwa: `Ochrona Środowiska

* Termin załatwienia;    Przyjęcie zgłoszenia pod warunkiem, że w ciągu 30 dni organ nie wniesie sprzeciwu.

* Osoba kontaktowa;  Krystyna Bańka

*Miejsce załatwienia sprawy:  Urząd Gminy Brudzeń Duży, pokój nr 15

* Telefon kontaktowy 24 260 – 40 – 81, wew. 40

* Wymagane dokumenty; Wniosek o uzyskanie pozwolenia powinien zawierać:

Zgłoszenia zamiaru przystąpienia do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania – druk wniosku w biurze tut. urzędu, stanowisko Ochrona Środowiska i na stronie BIP.

* Opłaty;           Opłata skarbowa za udzielenie pozwolenia – 120,00 zł.

Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Gminy Brudzeń Duży: w Banku Spółdzielczym „Mazowsze” w Płocku o/Brudzeń numer konta: 88 9042 1042 0550 0374 2000 0020   

* Tryb odwoławczy;   W przypadku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

* Uwagi;     W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

* Podstawa prawna

1.        Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.).

2.         Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.).

3.         Rozporządzenie Środowiska z dnia 02.07.2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130 poz. 880).

4.         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.) art. 6, część I pkt. 13 załącznika do ustawy.

Załączniki


Wniosek na zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.

 
 drukuj
Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Brudzeń Duży
Informację wprowadził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
Data udostępnienia w BIP: 2017-03-03
Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-03

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-10 09:26:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-08 12:09:38
  • Liczba odsłon: 1678
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4605307]

przewiń do góry