Brudzeń Duży, dnia 16.10.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zakupu czytników kart z pinpadem do zastosowania w urzędach wydających e-Dowody.

I. Przedmiot zamówienia:

Urządzenia (3szt.) spełniające wymagania zamieszczone w specyfikacji

Przed podpisaniem umowy dostarczenie jednego czytnika na testy sprawdzające jego kompatybilność z oprogramowaniem i dostarczonymi kartami testowymi (dwa dni testów)

Mile widziany interfejs w języku Polskim.

II. Kryterium oceny ofert oraz termin składania ofert:

Cena 100%.

Cena podana w ofercie powinna obejmować zakup i dostawę do siedziby zamawiającego przedmiotu zamówienia oraz dostarczenie jednego egzemplarza testowego.

Dostawa od pn. do pt. w godzinach 730 – 1530.

Oferty prosimy składać do dnia 26 pażdziernika 2018 roku do godz. 10.00 w jednej z niżej podanych form:

1.       osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży (sekretariat);

2.      listownie na adres Zamawiającego jw. (decyduje data wpływu do sekretariatu) lub

3.      pocztą elektroniczną na adres: piotr.sieczkowski@brudzen.pl

 

III. Termin realizacji zamówienia:

Siedem dni od daty podpisania umowy.

IV. Pozostałe informacje:

W przypadku gdy złożone oferty na wykonanie przedmiotu zapytania przekroczą kwoty zarezerwowane na ten cel w budżecie gminy Brudzeń Duży, Wójt zastrzega sobie prawo do unieważnienia tego postępowania.

Informację o cenie należy złożyć poprzez wypełnienie załącznika nr 1 do niniejszego zapytania o cenę i przesłanie go w wersji elektronicznej lub papierowej do Urzędu Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży - w terminie wskazanym w pkt II tego pisma.

 

 specyfikacja_techniczna_do_czytnikow_kart_do_edowodow.pdf

 formularz_ofertowy_czytniki_kart_2018-10-16.docx

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-16 14:18:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-16 14:18:54
  • Liczba odsłon: 1095
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411241]

przewiń do góry