Brudzeń Duży, 26.04.2017r.
Znak sprawy RGR.ZP.271.5.2017
Zamawiający:
Gmina Brudzeń Duży
ul. Toruńska 2
09-414 Brudzeń Duży
tel.: (24) 260 40 81, fax (24) 260 40 23
adres e-mail: zam.publiczne.brudzen@op.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek 9:30 – 17:30; wtorek – piątek 7:30 – 15:30
ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 27.04.2017r.
1. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych oraz koordynatora nadzoru wszystkich branż w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), na zadaniu pn.:
„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Brudzeń Duży”
realizowanego w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”.
2. Miejsce realizacji inwestycji: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brudzeniu Dużym, ul. Płocka 12, 09-414 Brudzeń Duży.
3. W ramach zadania przewiduje się m.in.:
a) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian przylegających do gruntu
b) ocieplenie ścian przylegających do gruntu;
c) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku;
d) wykonanie elewacji;
e) ocieplenie stropu pod poddaszem szkoły;
f) ocieplenie dachu nad klatką schodową oraz nad łącznikiem;
g) wykonanie nowych obróbek blacharskich rynien i rur spustowych;
h) przebudowę instalacji c. o.;
i) wymiana kotła wraz z osprzętem i automatyką
 
 Zapytanie termomodernizacja 2017.
 
 Załączniki_nr_1_2_3.
 
 Załącznik nr 4.
 
 Załącznik nr 5.
 
 Przedmiar.
 
 Przedmiar.
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-04-28 08:54:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-28 08:54:52
  • Liczba odsłon: 1086
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411176]

przewiń do góry