Zobacz podgałęzie

 

 

 

URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY

ul . Toruńska 2 , 09-4 14 Brudzeń

 

 

 

 

KSIĘGA

  SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

W URZĘDZIE GMINY BRUDZEŃ DUŻY

 

 

 

 

 

 

 

 

Księga Systemu Zarządzania Jakością – wydanie nr 2

Księga Systemu Zarządzania Jakością odpowiada wymogom norm y : ISO 9001:2009

Niniejsza Księga podlega aktualizacji.

Niniejszy dokument stanowi własność Urzędu Gminy Brudzeń Duży i przeznaczony jest do użytku służbowego. Dokonywanie zmian treści dokumentu bez zgody zatwierdzającego oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej akceptacji Wójta Gminy Brudzeń Duży lub Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością jest zabronione.

Rejestr zmian:

W wydaniu 2 Księgi Systemu Zarządzania Jakością dokonano zmian związanych ze zmianą W ójta, P ełnomocnika i K oordynatora

Zmiany wprowadził Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością .

 

SPIS TREŚCI:

 

1.       Wprowadzenie

1.1.     Prezentacja środowiska organizacji

1.2.     O Księdze Systemu Zarządzania Jakością

1.3.     Słownik pojęć używanych w Księdze Systemu Zarządzania Jakością

 

2.         Opis organizacji

2.1.     Podstawy prawne działalności

2.2.     Charakterystyka i zakres działalności

2.3.     Przedmiot działalności

2.4.     Struktura organizacyjna

2.5.     Zakres Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie

2.5.1. Zarządzanie jakością

 

3.      Informacja o produktach

 

4.         Odpowiedzialność kierownictwa

4.1.     Deklaracja Kierownictwa

4.2.   Polityka Systemu Zarządzania Jakością

            4.3.    Wdrażanie Polityki Systemu Zarządzania Jakością

4.4.            Odpowiedzialność i uprawnienia

4.5.            Zasoby

4.6.            Przedstawiciel kierownictwa

4.7.            Powiązania organizacyjne

 

5.           System Zarządzania Jakością

5.1.            Schemat Systemu Zarządzania Jakością

5.2.            Mapa procesów

5.3.            Księga Procesów

5.4.            Orientacja na klienta

5.5.            Projektowanie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością

5.6.            Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

5.7.            Przegląd systemu przez kierownictwo

 

6.         Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością

              6.1.   Cele Systemu Zarządzania Jakością w odniesieniu do procesów

6.2.               Grupy procesów

6.2.1.     Proces doskonalenia systemu

6.2.2.     Instrukcje ogólne

6.2.3.               Proces obsługi klienta

6.2.4.               Proces zarządzania zasobami ludzkimi

6.2.5.               Proces obsługi ustawowej

 

7.         Wykaz skrótów i symboli używanych w Księdze   Systemu Zarządzania Jakością oraz Księdze Procesów.       Księga systemuInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-14 08:57:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-14 08:58:16
  • Liczba odsłon: 6093
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411127]

przewiń do góry