OPŁATA TARGOWA


Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach, zwolnione są od opłaty targowej.

 

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty określa, w drodze uchwały, rada gminy. Rada gminy może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Ponadto rada gminy może wprowadzić inne niż ww. zwolnienia przedmiotowe od opłaty targowej.

 

Podstawa prawna: art.15, 16 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014, poz. 849 ze zm).

 

Dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Brudzeń Duży:

     1) od sprzedaży z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony włącznie        -   7,00 zł;

     2) od sprzedaży z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony - 10,00 zł;

     3) od sprzedaży jaj, nabiału, miodu, warzyw i owoców, prowadzonej w inny

          sposób niż wskazany w §3 pkt 1 i 2    -   4,00 zł;

     4) od pozostałej sprzedaży, prowadzonej w inny sposób niż wskazany w §3 pkt 1 i 2 -    4,00 zł.

 Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

 

Zwolnienie od opłaty targowej wprowadzone przez Radę Gminy Brudzeń Duży:

- zwalnia się od opłaty targowej sprzedaż jaj, nabiału, miodu, warzyw i owoców.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sieczkowski Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-10 12:54:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-07 07:32:55
  • Liczba odsłon: 1156
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4411323]

przewiń do góry