SKŁAD RADY GMINY W BRUDZENIU DUŻYM 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

 

RADY   GMINY

 

 

 

Tadeusz Borowicki

 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY

 

RADY   GMINY

 

 

 

Lech Rutkowski

 
 
 

 Adam Mański

a.manski@brudzen.pl

 Aleksandra Krzemińska

a.krzeminska@brudzen.pl

 Andrzej Szwech

a.szwech@brudzen.pl

 Anna Pawlikowska

a.pawlikowska@brudzen.pl

 Hanna Danuta Skierkowska

h.skierkowska@brudzen.pl

 Iwona Matusiak

i.matusiak@brudzen.pl

 Lech Rutkowski

l.rutkowski@brudzen.pl

 Michał Wrześniewski

m.wrzesniewski@brudzen.pl

 Rafał Nowak

r.nowak@brudzen.pl

 Ryszard Skonieczny

r.skonieczny@brudzen.pl

 Sławomir Karpiński

s.karpinski@brudzen.pl

 Sławomir Marciniak

s.marciniak@brudzen.pl

 Tadeusz Borowicki

t.borowicki@brudzen.pl

 Tomasz Krankiewicz

t.krankiewicz@brudzen.pl

 Walentyna Kowalska

w.kowalska@brudzen.pl

 

                                                                          Brudzeń Duży, dn. 17 września 2020 r.

 

 

 

 

Szanowna Pani/Szanowny Pan

 

 

 

Uprzejmie zapraszam 

do wzięcia udziału w  obradach Komisji  Rady Gminy  Brudzeń Duży.

Wspólne Posiedzenie Komisji  Rady Gminy  Brudzeń Duży odbędzie się  w dniu

22 września 2020  r. od godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Brudzeniu Dużym.

 

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienie przedstawiciela Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-Precyzjaw sprawie przeprowadzenia Inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Brudzeń Duży.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Brudzeń Duży:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2020 – 2033;
 • w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XIV/101/19 z dnia30 grudnia 2019 r.;
 • w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brudzeń Duży, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym;
 • w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Brudzeń Duży nieruchomości gruntowej położonej w m. Żerniki;
 • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży;
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/10 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr ewid. 98/4 w miejscowości Bądkowo Kościelne.

 

 

 1. Informacje i sprawy różne:
 • Informacja Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy o społecznej akcji „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.”;
 • Informacja w sprawie organizacji Komunikacji publicznej na terenie Gminy Brudzeń Duży;
 • Informacja w sprawie organizacji Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Brudzeń Duży w roku 2020;
 • Pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie planowanego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego. Podjęcie przez Radę Gminy Brudzeń Duży Stanowiska w sprawie utrzymania integralności województwa mazowieckiego;
 • Informacja i opinie prawne w sprawie przesłanek zgłoszonych na sesji Rady Gminyw dniu 21 lutego 2020 r., dotyczących zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy przez część Radnych Rady Gminy Brudzeń Duży,w tym projekty uchwał:
 • w sprawie stwierdzenia / niestwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rafała Nowaka,
 • w sprawie stwierdzenia / niestwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Michała Wrześniewskiego.
 1. Zakończenie obrad.
 

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży

Tadeusz Wojciech Borowicki

 

 

Brudzeń Duży, dn. 3 września 2020 r.

Szanowni Państwo

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713)

zwołuję

na Wniosek Wójta Gminy Brudzeń Duży

XXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Brudzeń Duży

w dniu 8 września 2020 r. (tj. wtorek) od godz. 1300

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym

 

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Dużyna lata 2020 – 2033;
 • zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIV/101/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży

Tadeusz Wojciech Borowicki

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marzanna Kowalska
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-03 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-17 14:37:22
 • Liczba odsłon: 20336
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3937456]

przewiń do góry