Brudzeń Duży, dn. 4 marca 2021 r.

 

 

       Szanowni Państwo

 

 

Uprzejmie zapraszam 

do wzięcia udziału w  obradach Komisji  Rady Gminy  Brudzeń Duży.

Wspólne Posiedzenie Komisji  Rady Gminy  Brudzeń Duży odbędzie się  w dniu

9 marca 2021  r. od godz. 900 w sali konferencyjnej

w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów Uchwał Rady Gminy Brudzeń Duży:
 • sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2021 – 2033;
 • zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXIV/172/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku;
 • w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022;
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brudzeń Duży w 2021 roku;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do trzech lat;
 • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Brudzeń Duży;
 • w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych gminy na terenie Gminy Brudzeń Duży.
 1. Informacje i sprawy różne:
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jst;
 • Sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym:

- Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym za rok 2020,

- Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie w Gminie Brudzeń Duży za rok 2020;

- Działania w ramach Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 – Ocena działań podejmowanych w 2020 roku

- Działania w ramach Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 – Harmonogram wspierania rodziny na 2021 rok

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Bezpieczna rodzina na lata 2019-2021. Ocena działań podejmowanych w zakresie programu w roku 2020;

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Bezpieczna rodzina na lata 2019-2021. Harmonogram działań podejmowanych w zakresie programu na rok 2021.

 1. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży

Tadeusz Wojciech Borowicki

 

 


 

KOMISJE RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY

2018 – 2023

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

1.             Adam Roman Mański – Przewodniczący Komisji

2.             Sławomir Karpiński

3.             Aleksandra Maria Krzemińska

4.             Ryszard Skonieczny

5.             Andrzej Piotr Szwech

 

KOMISJA

SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 

1.             Anna Pawlikowska – Przewodnicząca Komisji

2.             Sławomir Karpiński

3.             Sławomir Marciniak

4.             Ryszard Skonieczny

5.             Iwona Matusiak

 

KOMISJA BUDŻETOWA

 

1.             Walentyna Kowalska

2.             Tomasz Krankiewicz

3.             Sławomir Marciniak

4.             Iwona Matusiak

5.             Andrzej Piotr Szwech

 

KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

1.             Tomasz Krankiewicz

2.             Aleksandra Maria Krzemińska

3.             Rafał Nowak

4.             Hanna Skierkowska

5.             Michał Wrześniewski


 
 
 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Marzena
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-15 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-05 09:29:36
 • Liczba odsłon: 3625
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4004828]

przewiń do góry