SKŁAD RADY GMINY W BRUDZENIU DUŻYM 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

 

RADY   GMINY

 

 

 

Tadeusz Borowicki

 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY

 

RADY   GMINY

 

 

 

Lech Rutkowski

 
 
 

 Adam Mański

a.manski@brudzen.pl

 Aleksandra Krzemińska

a.krzeminska@brudzen.pl

 Andrzej Szwech

a.szwech@brudzen.pl

 Anna Pawlikowska

a.pawlikowska@brudzen.pl

 Hanna Danuta Skierkowska

h.skierkowska@brudzen.pl

 Iwona Matusiak

i.matusiak@brudzen.pl

 Lech Rutkowski

l.rutkowski@brudzen.pl

 Michał Wrześniewski

m.wrzesniewski@brudzen.pl

 Rafał Nowak

r.nowak@brudzen.pl

 Ryszard Skonieczny

r.skonieczny@brudzen.pl

 Sławomir Karpiński

s.karpinski@brudzen.pl

 Sławomir Marciniak

s.marciniak@brudzen.pl

 Tadeusz Borowicki

t.borowicki@brudzen.pl

 Tomasz Krankiewicz

t.krankiewicz@brudzen.pl

 Walentyna Kowalska

w.kowalska@brudzen.pl

 

                                                        

               

             

               

Brudzeń Duży, dn. 12 lipca 2021 r. 

 

 

 

Szanowni Państwo

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

zwołuję

na Wniosek Wójta Gminy Brudzeń Duży

XXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Brudzeń Duży

w dniu 15 lipca 2021 r. (tj. czwartek) od godz. 1200

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym

Porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie prawomocności obrad i przedstawienie porządku obrad.

Informacja o nagrywaniu obrad sesji.

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Brudzeń Duży:
 • sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży
  na lata 2021 – 2033;
 • zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXIV/172/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.
 • w sprawie przyjęcia projektu zmian do Uchwały nr VII/57/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brudzeń Duży”;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego Gminy Dobrzyń nad Wisłą z Gminą Brudzeń Duży w zakresie powierzenia Gminie Brudzeń Duży wykonania zadania publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą dla mieszkańców gminy, których nieruchomości położone są na pograniczu Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego Gminy Tłuchowo z Gminą Brudzeń Duży w zakresie powierzenia Gminie Brudzeń Duży wykonania zadania publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę nieruchomości położonych na terenie Gminy Tłuchowo dla mieszkańców gminy, których nieruchomości położone są na pograniczu Gminy Tłuchowo;
 • w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży

Tadeusz Wojciech Borowicki

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marzanna Kowalska
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-03 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-12 17:32:15
 • Liczba odsłon: 21987
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4088717]

przewiń do góry