SKŁAD RADY GMINY W BRUDZENIU DUŻYM 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

 

RADY   GMINY

 

 

 

Tadeusz Borowicki

 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY

 

RADY   GMINY

 

 

 

Lech Rutkowski

 
 
 

 Adam Mański

a.manski@brudzen.pl

 Aleksandra Krzemińska

a.krzeminska@brudzen.pl

 Andrzej Szwech

a.szwech@brudzen.pl

 Anna Pawlikowska

a.pawlikowska@brudzen.pl

 Hanna Danuta Skierkowska

h.skierkowska@brudzen.pl

 Iwona Matusiak

i.matusiak@brudzen.pl

 Lech Rutkowski

l.rutkowski@brudzen.pl

 Michał Wrześniewski

m.wrzesniewski@brudzen.pl

 Rafał Nowak

r.nowak@brudzen.pl

 Ryszard Skonieczny

r.skonieczny@brudzen.pl

 Sławomir Karpiński

s.karpinski@brudzen.pl

 Sławomir Marciniak

s.marciniak@brudzen.pl

 Tadeusz Borowicki

t.borowicki@brudzen.pl

 Tomasz Krankiewicz

t.krankiewicz@brudzen.pl

 Walentyna Kowalska

w.kowalska@brudzen.pl

 

                                                                     Brudzeń Duży, dn. 23 grudnia 2021 r.

 

 

 

Szanowni Państwo

 

 

Zapraszam

na XXXIV Sesję Rady Gminy Brudzeń Duży,

która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. od godz. 900

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym

 

Porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2021-2033;
 • w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nr XXIV/172/20 z dn. 29.12.2020 r.
 • w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2022 – 2033;

Zapoznanie z Uchwałą nr 3.h./133/2021 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dn. 6 grudnia 2021 r. (opinia pozytywna);

 • w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2022 oraz Zmiana do projektu budżetu na 2022 rok (Autopoprawka);

Zapoznanie z Uchwałą Nr 3.c./136/2021 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dn. 6 grudnia 2021 r. (opinia pozytywna);

 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów PGR Sikórz, Sikórz, Parzeń I, Parzeń II, Brudzeń Duży, Brudzeń Mały, Gorzechowo, Strupczewo, Rembielin, Sobowo, Główina;
 • w sprawie uchwalenia „Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Brudzeń Duży na 2022 rok”;
 • w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych dla gminy Brudzeń Duży na 2022 rok”;
 • w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży za rok 2021;
 • w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy Brudzeń Duży na 2022 rok;
 • w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży;
 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian na uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brudzeń Duży;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem są te same nieruchomości na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej, stanowiące własność Gminy Brudzeń Duży;
 • w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży”.
 1. Wystąpienie Pana Wójta Gminy.
 2. Sprawy różne.
 3. Przyjęcie Protokołu poprzedniej Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży
 4. Zakończenie obrad.

 

 


 

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży

Tadeusz Wojciech Borowicki

 

 

Zapraszam Państwa do udziału w sesji poprzez obserwację sesji na żywo dostępnej pod adresem https://portal.posiedzenia.pl/brudzenduzy   

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marzanna Kowalska
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-03 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Sieczkowski Piotr
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-23 11:10:58
 • Liczba odsłon: 23045
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4189243]

przewiń do góry