Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 2 miesięcy)Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. Książeczka wojskowa,
3. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego, z potwierdzeniem pobytu
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale kwatery stałe) ujawniający osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu (właściciel, najemca, wynajmujący).

Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Brudzeń Duży - Referat Spraw Obywatelskich , tel. (0-24) 260 45 77

Termin i sposób załatwiania sprawy:
- w wypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie.
- w wyniku dokonania czynności meldunkowej interesant otrzymuje komputerowy wydruk w postaci poświadczenia zameldowania na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy
Od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Brudzeń Duży przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji administracyjnej.

Uwagi:
- W przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy meldunek automatycznie wygasa.
- Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy jest realizowane poprzez prawne dostarczenie wymaganych dokumentów i wypełnienie formularza meldunkowego.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (.Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kowalska Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-25 12:37:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Kowalska Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-25 12:37:44
  • Liczba odsłon: 603
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4088720]

przewiń do góry